Sterke groei uitvoer voedingsmiddelen

door: Nadia Menkveld

Het consumentenvertrouwen in Nederland is nog steeds erg hoog. In een jaar tijd is het vertrouwen met 11 punten gestegen. Ook in Duitsland en de rest van de EU is het consumentenvertrouwen gestegen. De economie in een aantal landen van de EU draait beter dan verwacht, waardoor consumenten positiever zijn. In het Verenigd Koninkrijk is het consumentenvertrouwen daarentegen afgenomen. In dit land heeft de onzekerheid omtrent Brexit een grote invloed op het vertrouwen van de consumenten.

De export van voedingsmiddelen nam in de eerste helft van 2017 met 9% toe. Dit was met name te danken aan de sterke groei van de uitvoer naar een aantal Europese landen. De uitvoer naar Frankrijk, een belangrijk exportland voor Nederlandse Foodproducten, steeg met 16%. En de uitvoer naar Belgie steeg met hetzelfde percentage. Ook de uitvoer naar Duitsland en andere Europese landen steeg. De export naar het VK groeide nog wel, maar met 2% groei in de eerste helft van 2017 viel de uitvoer naar dit land in het niet bij de rest van de Europese landen.

De lagere exportgroei is onder meer het gevolg van een lagere pond. In de eerste helft van 2017 daalde het pond met 8%. De onzekerheid over de uitkomst van de onderhandelingen over Brexit en de toegenomen kans ‘no deal’ tastte het vertrouwen aan en zorgde voor een daling van het pond. Dit had een impact op de voedselinflatie in het VK in de eerste helft van dit jaar en dus voor een lagere vraag uit het VK.

Het sentiment van Foodondernemers is positief. Ze zien minder obstakels. De sterkst groeiende belemmering die ondernemers ervaren is het tekort aan arbeidskrachten. Het aantal vacatures steeg dan ook behoorlijk in de sector Food. In het tweede kwartaal van 2017 stonden er 2,700 vacatures open, dat zijn er 700 meer dan vorig jaar. Niet alleen de foodsector heeft een tekort aan personeel, ook andere sectoren kampen met dit probleem. De werkloosheid is in Nederland gedaald en naar verwachting zal de werkloosheid richting 2018 verder afnemen naar 4,3%, de kans is dan ook groot dat het aantal vacatures verder toeneemt.

Stand-van-Food-oktober.pdf (428 KB)
Download