Retail-verkopen stijgen, maar uitdagingen blijven

door: Sonny Duijn

De Retail-sector profiteert in 2017 van het vertrouwen bij de consument. Sterker: de sector stevent af op de sterkste jaargroei sinds 2007. Toch zijn er de nodige uitdagingen. Zo is de concurrentie groot en maken beperkte resultaatmarges het moeilijk om in te spelen op het veranderde consumentengedrag. Partijen die onderscheidend genoeg zijn, profiteren extra van het huidige gunstige economisch klimaat.

Meer informatie is te vinden in de Stand van de Retail van de maand oktober:

Stand-van-de-Retail-oktober-2017.pdf (949 KB)
Download

Vertrouwen blijft zeer hoog

Het vertrouwen bij de Nederlandse consument blijft zeer hoog: ook in oktober bereikte deze een stand van 23. Dit is in lijn met het niveau eerder in het jaar. De koopbereidheid van de consument is in 2017 duidelijk hoger dan in de afgelopen jaren.

Ook stijgt in 2017 en 2018 het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens. De werkloosheid is in de laatste jaren gedaald. In september stond de werkloosheid (seizoensgecorrigeerd) op 4,7% van de beroepsbevolking: hetzelfde niveau als augustus. Ter vergelijking: in februari 2014 was de werkloosheid nog 7,9%. Het aantal nieuwe ww-uitkeringen daalde in 2017 tot en met september met 20% op jaarbasis. Wij verwachten dat de positieve ontwikkelingen ook volgend jaar doorzetten.

Hogere consumentenuitgaven, lagere leegstand

Het positieve sentiment leidt in 2017 tot hogere uitgaven. Dat was ook in de maand augustus te zien. Zo stegen de uitgaven aan duurzame producten met 5,7%, jaar-op-jaar. Verschillende branches lieten dan ook groei zien. In 2017 tot en met augustus groeiden doe-het-zelf-winkels met 7,6% in verkoopvolumes (de voor prijsmutaties gecorrigeerde omzet). Winkels in verzorging en kleding zagen hun verkoopvolumes ruim 4% toenemen, maar hadden beide wel te maken met prijsdruk. Supermarkten groeiden 1,5%. Ook de autoretail en groothandels non-food realiseren groei. Winkels in consumentenelektronica en voedingspeciaalzaken zijn achterblijvers in de sector.

Daarnaast daalde de leegstand in de winkelstraat dit jaar, van 7,25% (begin 2017) naar 7% van de verkooppunten (per augustus). Uit gegevens van Locatus blijkt tevens dat bijvoorbeeld in de centra van Groningen, Breda en Rotterdam de leegstand dit jaar afnam.

Vergrijzing en concurrentie uitdagingen

Hoewel diverse branches momenteel dus groei laten zien, zijn er wel uitdagingen in de markt. Een ervan is de vergrijzing. Het percentage 65-plussers ten opzichte van de totale bevolking stijgt tussen 2017 en 2040 van 18% naar 27%, en hun bezoekfrequentie aan de winkelstraat is relatief laag (Q&A). Bovendien koelt de woningmarkt af (in transacties), wat in de laatste maanden te zien is. Voor volgend jaar verwachten we een daling van het aantal transacties in de woningmarkt, waarbij de prijzen wel blijven stijgen. Het groeitempo van de doe-het-zelf-sector zwakt daarom naar verwachting af in 2018.

Bovendien is de concurrentie in de sector groot, en zijn resultaatmarges beperkt. Dit maakt het moeilijker om in te spelen op het veranderde consumentengedrag en in de propositie, het businessmodel en de omnichannel-strategie. De markt blijft zodoende uitdagend.