Kaspositie van melkveebedrijven verbetert verder

door: Pierre Berntsen

Het derde kwartaal van dit jaar is de kaspositie van melkveehouders verder verbeterd. Vergeleken met eind juni is het tekort op de rekening-courant van melkveebedrijven per eind september met 4.200 euro verminderd. Dit gebeurde ondanks normalisering van de aflossingen aan banken, afbouw van crediteuren en kosten voor achterstallig onderhoud. Belangrijkste drijfveer voor deze verbetering is de stijging van de melkprijs, tot meer dan 41 cent per kilo in september. In het derde kwartaal werd 40% meer melkgeld ontvangen dan in datzelfde kwartaal in 2016. Ten opzichte van eind september vorig jaar is de kaspositie met 19.000 euro verbeterd, een toename van circa 190 euro per melkkoe.

Liquiditeitbarometer melkveehouderij

De ontwikkeling van de stand op de lopende rekening is een resultante van bij- en afschrijvingen, waarin ook neveninkomsten en privé-uitgaven zijn verwerkt. Een lange periode van onbalans in deze kasstroom en neergang van de stand op de lopende rekening leidde tot een dieptepunt van min EUR 25.000 in oktober 2016. Sindsdien is een opgaande trend zichtbaar. In de eerste negen maanden van dit jaar lagen de melkopbrengsten voor een gemiddeld bedrijf EUR 2,3 cent per kilo melk hoger dan het tienjarig gemiddelde en zo’n tien cent boven de melkprijs van 2016. Ook leidde het fosfaatreductieplan tot verhoogde inkomsten uit verkoop van vee. Het goede groeiseizoen zorgde voor

een mooie voorraad ruwvoer, maar ook voor meerkosten voor de oogst van dit gras. Omdat verder de kosten de afgelopen maanden licht zijn gedaald is het bedrijfssaldo voor september gestegen tot EUR 18.500. Het is afwachten hoe het laatste kwartaal zich ontplooit. De melkprijs lijkt haar top te hebben bereikt en bovendien vallen ook de kosten voor de maisoogst en de aankoop van mais in het vierde kwartaal. RVO zal daarentegen in december wel aan de meeste melkveehouders de betalingsrechten uitkeren.

 

Omslagpunt naar een positief saldo op Rekening-courant

Met deze verbetering is voor het gemiddelde bedrijf een negatieve stand van de rekening courant achter de rug. Dat betekent ook dat bedrijven de mogelijkheid hebben om de ontstane financiële ruimte aan te wenden om onbetaalde rekeningen te voldoen. Het biedt tevens ruimte om na te denken over het doen van achterstallig onderhoud, het vervangen van bedrijfsonderdelen of te investeren in de verbetering van bedrijfsprocessen. Pierre Berntsen, Directeur Agrarische Bedrijven van ABN AMRO: “Op dit moment zijn weinig ondernemers bezig met investeringen in groei. Wel oriënteren melkveehouders zich op aanvulling van in 2018 afgeroomde rechten of lege stalruimte. De hoge prijs van fosfaatrechten doet echter velen twijfelen. De extra koeien en benodigde rechten lonen niet en verhogen de kostprijs. Daarbij weet elke melkveehouder inmiddels dat een spaarpotje geen overbodige luxe is”.

Er bestaan grote verschillen tussen verschillende melkveebedrijven betreffende de kasstroom. Inkomsten en uitgaven lopen uiteen, maar ook de momenten waarop deze binnen het boekjaar vallen. Voor nadere informatie over deze verschillen en over de belangrijkste pijlers (melkprijs en saldo) van de kasstroom verwijzen wij graag naar de publicatie op Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Deze liquiditeitsmonitor is tot stand gekomen als publiek private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, het ministerie van Economische Zaken en ABN AMRO. De data zijn afkomstig van het bedrijvennet van Wageningen Economisch Research. Het doel is om de verkregen inzichten te delen en zo ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.