Gunstig oogstweer in de Verenigde Staten

door: Nadia Menkveld

In de Verenigde Staten is de oogst al op driekwart gevorderd. Door het gunstige oogstweer is zowel de oogst van soja, mais als tarwe hoger dan verwacht. Daarnaast is de opbrengst per hectare voor mais erg gunstig, maar viel die voor soja tegen. Voor tarwe geldt dat de hoge Russische oogst druk op de prijs geeft.

Na een prijspiek begin juli vanwege het droge en warme weer in sommige delen van de Verenigde Staten, daalde de prijs van tarwe en kwam begin oktober circa  25% lager uit. Begin oktober lijkt het voorlopig dieptepunt bereikt te zijn, want in de eerste drie weken van oktober nam de prijs weer toe. Die toename lijkt een correctie te zijn op het feit dat de prijs van tarwe toch wel ver naar beneden is doorgeschoten.

ABN AMRO verwacht dat de prijs van tarwe de komende drie maanden licht zal stijgen doordat deze te ver naar beneden is doorgeschoten, maar dat de druk op de prijzen de boventoon blijft voeren. We verwachten het jaar uit te gaan met een prijs van 430 USDc/Bu.  De belangrijkste oorzaak hiervoor zijn de hoge tarwevoorraden en de relatief hoge oogst, bij een slechts licht groeiende vraag.

Want ondanks de droogte in de VS, zal de tarweoogst weliswaar licht lager dan vorig jaar, maar nog relatief hoog liggen ten opzichte van het gemiddelde. Daarnaast dragen met name de hogere oogsten in de EU en Rusland bij aan de toenemende voorraden.

Rusland, de vierde belangrijkste producent van tarwe zal namelijk naar verwachting een recordoogst laten zien. Werd er vorig seizoen 61 mln ton geoogst, voor dit seizoen is de verwachting dat Rusland daar 10 mln ton boven zit. Een flinke stijging dus, die druk zet op de prijzen. Ook voor het nieuwe seizoen wordt een flink hogere Russische oogst verwacht.

In Frankrijk en Duitsland, belangrijke tarwelanden in de EU, gaat het zaaien van tarwe volgens planning. Het relatief warme weer zorgt voor gunstige omstandigheden voor de gewassen. En de verwachting is dat het hectare waarop tarwe verbouwd wordt in Duitsland iets zal stijgen ten koste van koolzaad. Toch viel de export van EU tarwe wat tegen. Belangrijke oorzaken hiervan is het feit dat de markt wordt overspoeld door Russisch tarwe en dat door een hogere euro de export uit de EU landen een nadeel hebben in de in dollar geprijsde markten.

Maar niet in alle landen stijgt de tarweproductie. In een aantal belangrijke landen daalt die juist. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de tarwehectare zijn geslonken ten koste van  een toename van onder meer het aantal sojahectare. En ook in Australië valt de oogst door droogte tegen, helemaal gezien de recordoogst van vorig seizoen (35 mln ton).

 

In het zuidelijk halfrond is het zaaien van de sojagewassen begonnen. Circa een vijfde van de totale sojahectare is inmiddels gezaaid.  Maar het zaaien ondervindt last van het droge weer in sommige delen van Brazilië, waardoor het zaaien vorige week bijna tot een halt kwam. De Braziliaanse overheid verwacht dat het soja-areaal met 3% zal toenemen ten opzichte van het vorige seizoen. Soja is de favoriet van de akkerbouwers in Brazilië, maar ook in de Verenigde Staten. Door de hogere prijs planten zij liever soja aan, dan bijvoorbeeld tarwe. Dit zorgt voor een toename van het soja-areaal.

Toch wordt er geen hogere oogst verwacht voor het komende seizoen in Brazilië. Het seizoen 2016/2017 was uitzonderlijk vanwege de gunstige weersomstandigheden. Dit zorgde ervoor dat Brazilië met een recordoogst het seizoen afsloot en naar verwachting zal dit record niet geëvenaard worden. Hier speelt ook nog eens mee dat volgens meteorologen de kans op La Nina is toegenomen. Dit weerfenomeen kan ervoor zorgen dat de opbrengsten van soja tegenvallen. Met name in de maanden januari tot maart, wanneer er veel regen nodig is voor de gewassen die nu gezaaid worden, kan dit voor tegenvallers zorgen. Maar hoewel de kans is toegenomen, is het nog alles behalve zeker dat dit ook gaat gebeuren.

In de Verenigde Staten wordt de soja-oogst afgerond. Het aantal hectare in de Verenigde Staten waarop soja wordt verbouwd is hoog, omdat ook hier meer boeren soja zijn gaan verbouwen ten koste van tarwe. Daarnaast liggen de sojavoorraden op comfortabele niveaus. Maar het laatste bericht van de USDA (United States Department of Agriculture) deed vorige week stof opwaaien. Zij waren negatiever dan verwacht over de soja-opbrengsten per hectare. Hierdoor steeg eind vorige week de prijs van soja. Maar ondanks de lagere opbrengsten zal door een toename van het aantal hectare waarop geoogst wordt de totale productie niet dalen. Wel had dit nieuws als gevolg dat de markt zich zorgen maakte om de toekomstige totale productie in de Verenigde Staten.

Aan de vraagkant verwachten wij dat in China de markt krapper zou kunnen worden . Meer dan 60% van alle soja wereldwijd wordt in China geconsumeerd. Soja is een belangrijk ingrediënt voor de veevoederindustrie. De Chinese overheid is momenteel bezig strengere milieuregelgeving te implementeren in een poging om de water- en luchtvervuiling terug te dringen. Hierbij wordt wetgeving ontwikkeld waarbij het aantal veebedrijven in de buurt van waterbronnen of grote stedelijke gebieden zoveel mogelijk wordt teruggedrongen. Dit zorgde voor de sluiting van veel kleinere boerderijen door het hele land heen. Dit betekent een teruggang in de veestapel en daarmee ook in de vraag naar veevoer en dus soja.

Tot het einde van het jaar zal de prijs met name afhankelijk zijn van het weer. Voor de wat langere termijn verwachten we een stijging van de prijs, doordat de soja-oogst lager zal liggen dan het afgelopen seizoen.

 

Mais wordt met name gebruikt in drie eindmarkten: de voedingsmiddelenindustrie (11%) en in overige industriële toepassingen, zoals ethanolproductie (28%) en veevoederindustrie (60%). De verwachting is dat deze markten een licht hogere vraag naar mais zullen laten zien volgend jaar.

In de Verenigde Staten is vorige week duidelijk geworden dat het biobrandstofprogramma, zoals die nu bestaat, voorlopig nog intact blijft. Dat betekent dat uit deze hoek de vraag naar mais niet zal dalen, want het programma zorgt er voor dat ethanol of andere biobrandstoffen verplicht wordt toegevoegd in de brandstoffenmix van de Verenigde Staten. In China wordt gekeken naar het opschroeven van de ethanolproductie door te investeren in ethanolfaciliteiten. Beide berichten geven de prijs een opwaartse duw.

Maar aan de aanbod kant is dit anders. Hier zijn het met name berichten waar een prijsdrukkend effect vanuit gaat. Zo profiteert de maisoogst in de Verenigde Staten van het goede weer. De boeren proberen zo snel mogelijk de mais te oogsten, vanwege de voorspelde regen. De maisoogst is nu voor ongeveer 2/3 compleet en de verwachting is dat de oogst hoog zal zijn, door een hogere opbrengst per hectare. Daarnaast worden in Argentinië de exportbeperkingen voor mais versoepeld. Hierdoor zal het maisareaal in de op twee na grootste exporteur van mais voor seizoen 2017/2018 naar verwachting toenemen.

En tenslotte liggen de voorraden van mais nog hoog. Dit alles zorgt voor druk op de prijs van mais, die al relatief laag ligt. De prijs van mais is sinds het begin van dit jaar met circa 10% gedaald. De lage prijs betekent voor veel boeren, dat ze met onvoldoende winst hun oogst moeten verkopen. Dit zorgt voor terughoudendheid in het aanbod van mais, wat weer een opwaarts effect kan geven aan de prijs van mais.

Al met al verwacht ABN AMRO dat de prijs van mais licht zal stijgen en aan het einde van dit jaar uit zal komen op 350 USDc/bu

Agrimonitor_granen_oktober2017_vs2.pdf (128 KB)
Download