FX Weekly – Veerkrachtige euro

door: Georgette Boele

  • De dollar zit in de lift…
  • …omdat het monetair beleid elders op korte termijn niet verandert…
  • …met uitzondering van dat van de ECB en de Bank of England
171026-FX-Weekly.pdf ()
Download

De dollar zit in de lift …

Onlangs heeft de Amerikaanse dollar een steuntje in de rug gekregen door verwachtingen dat het pakket van maatregelen om de belasting te verlagen positief zal zijn voor de Amerikaanse economie. De staatsschuld zal hierdoor ook stijgen. Dat heeft gezorgd voor een opwaartse druk op de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties. Daar komt bij dat het huidige monetair beleid van de Fed waarschijnlijk wordt voortgezet. Het tempo van verkrapping van het monetair beleid kan echter toenemen als John Taylor de nieuwe Fed-voorzitter wordt. Valutamarkten houden rekening met deze mogelijkheid. Alles bij elkaar hebben hogere rentes op staatsobligaties, hogere korte rentes en betere vooruitzichten voor de Amerikaanse economie de dollar gesteund. Volgende week komt de Fed bijeen om te beslissen over het monetair beleid. De verwachting is dat er geen aanpassing zal zijn. Mocht de verklaring meer verkrappingsgezind zijn dan verwacht, dan zal dit waarschijnlijk de dollar verder omhoog duwen.

…omdat het monetair beleid elders op korte termijn niet verandert…

De dollar heeft het afgelopen week goed gedaan ten opzichte van een mandje van valuta’s. Dit komt doordat de verkiezingsoverwinning van Shinzo Abe waarschijnlijk niet leid tot een aanpassing van budgettair en monetair beleid in Japan. Daar komt bij dat de lager dan verwachte inflatiecijfers in Australië ervoor zorgden dat beleggers op korte termijn geen renteverhoging verwachten. De centrale bank van Canada liet de rente deze week ongemoeid omdat er onzekerheden zijn over de economie. Beleggers verwachten nu dat de kans kleiner is dat de Bank of Canada haar rente in december zal verhogen van 1,0% naar 1,25%. De centrale banken van Noorwegen en Zweden lijken hun beleid voorlopig ook niet aan te passen. De ontwikkelingen zijn zoals ze hadden verwacht. Dus zien ze geen noodzaak om het beleid te wijzigen. We denken dat de Norges Bank, de Riksbank en de Reserve Bank of Australia volgende jaar de rente met twee stapjes van 25bp zullen verhogen. Dit is niet verdisconteerd in de financiële markten. Daarom denken wij dat de Australische dollar, Zweedse en Noorse kroon zullen stijgen ten opzichte van de dollar en de euro.

…met uitzondering van de ECB

De ECB besloot om het bedrag van haar opkoopprogramma te verlagen van EUR 60 miljard naar EUR 30 miljard per maand. De verlaging gaat in januari 2018 in en geldt tot en met september 2018. Dit was conform marktverwachting. De euro daalde echter iets. Dat wijst op enige winstneming door beleggers nadat de ECB heeft gedaan wat was verwacht. De euro is op dit moment enorm veerkrachtig. Ten eerste zou de munt op basis van renteverschillen tussen de VS en Duitsland veel zwakker moeten zijn. Ten tweede lijken beleggers die speculatieve long euro-posities aanhouden zeer zeker te zijn van hun zaak dat de euro verder zal stijgen. Elke daling van EUR/USD richting 1,17 lijkt een koopmoment te zijn. Ten derde denken wij dat de rendementen op staatsobligaties in de VS te hard zijn gestegen en dat het verschil tussen de VS en Duitsland zal afnemen (positief voor de euro). De net-long euro-posities zijn extreem groot. Daarnaast zijn er ontwikkelingen op de optiemarkt die aangeven dat als de euro daalt, dat heel snel kan gaan. Met andere woorden, de euro lijkt stevig in zijn schoenen te staan, maar dit kan een illusie zijn. De kans op een aanzienlijke daling is aanwezig. Zolang de wisselkoers boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde van 1,1240 blijft, is de trend positief. Wij houden vast aan onze eindejaarsprognose van 1,20 in EUR/USD

…en de Bank of England

Deze week waren economische groeicijfers van het VK over het derde kwartaal beter dan verwacht. Hierdoor is de kans op meerdere renteverhogingen toegenomen. Daardoor steeg het pond. Volgende week neemt de Bank of England haar besluit over het monetair beleid. Ze zal de rente waarschijnlijk met 25bp verhogen vanwege de hoge inflatie. Wij zijn van mening dat dit niet de goede reden is om de rente te verhogen. De economische ontwikkeling geeft geen aanleiding om meer inflatie te verwachten. Wanneer het valuta-effect (daling van het pond vorig jaar) eruit valt, zullen de inflatiecijfers waarschijnlijk een stuk lager zijn. We verwachten dat de renteverhoging niet het begin zal zijn van een serie verhogingen volgend jaar. Financiële markten prijzen tussen nu en eind volgend jaar bijna twee renteverhogingen van elk 25bp in. Mocht de Bank of England volgende week minder verkrappingsgezind zijn, dan kan het pond snel in waarde dalen. EUR/GBP zou zo weer snel boven de 0,90 kunnen stijgen.