FX Weekly – Herstel dollar zet door

door: Georgette Boele

  • Het herstel van de dollar zet nog even door, vooral versus het pond
  • De euro zakt langzaam onder 1,17
  • Kans op een snelle renteverhoging in Australië kleiner
171006-FX-Weekly.pdf (57 KB)
Download

Herstel dollar zet nog even door, vooral versus het pond

Deze week zette het herstel van de Amerikaanse dollar verder door ten opzichte van de belangrijkste valuta’s. De dollar deed vooral goede zaken met het Britse pond. Het pond is op dit moment uit de gratie door verhoogde politieke onzekerheid. De druk op minister-president Theresa May om af te treden, is de afgelopen dagen toegenomen. Mocht ze aftreden, dan interpreteren beleggers dit als extra onduidelijkheid over het uitgangspunt van het VK bij de Brexit-onderhandelingen. Het pond zal waarschijnlijk verder dalen zolang de onzekerheid aanwezig is. GBP/USD zou kunnen dalen tot onder 1,30 en EUR/GBP kunnen stijgen tot 0,92.

EUR/USD zakt langzaam onder 1,17

EUR/USD is inmiddels langzaam onder 1,17 gezakt. De sterker dan verwachte Amerikaanse macro-economische cijfers hebben hier een steentje aan bijgedragen. Daarnaast hebben de notulen van de ECB de euro iets onder druk gezet. De ECB heeft gesproken over de manier waarop het opkoopprogramma beëindigd zal moeten worden. We denken dat de ECB het maandelijkse bedrag van het aankoopprogramma in januari zal verlagen van 60 miljard naar 30 miljard en dat het aankoopprogramma tot september 2018 verlengd wordt. Met andere woorden er wordt niet meer gesproken van een einddatum. Verder verwachten we dat de ECB de communicatie over het aankoopprogramma en officiële rentes voorlopig ongewijzigd laat.

De politieke spanningen in Spanje hebben ook zijn negatieve weerklank op de euro. Alles bij elkaar denken we dat de zwakte van de euro ten opzichte van de dollar nog even doorgaat en een daling richting 1,15 is in volgens ons waarschijnlijk. We verwachten dat later in het jaar het herstel van de dollar tot stilstand komt en dat de euro weer aan terrein gaat winnen.

Mocht echter de stemming van beleggers volledig omslaan en bezorgdheid over de politieke situatie in de eurozone weer de boventoon gaan voeren, dan kan EUR/USD nog verder zakken. In deze situatie zou EUR/USD kunnen zakken tot het 200-daags voortschrijdend gemiddelde (1,1155).

Hoop van een snelle renteverhoging in Australië gedempt

De Australische dollar stond ook onder druk. Dit kwam doordat de centrale bank nog niet bereid is het monetaire beleid te verkrappen. In de verklaring werd aangegeven dat een appreciërende Australische dollar waarschijnlijk resulteert in een tragere toename van de economische activiteit en inflatie in de voorspellingen van de centrale bank. Hier zaten beleggers niet op te wachten. Een aantal van hen ging er van uit dat de centrale bank de volgende zou zijn die zich richting een meer verkrappend monetair beleid begeeft. We verwachten dat de centrale bank volgend jaar tweemaal de rente met 25 bp. gaat verhogen.