Focus op regeerakkoord 2017-2021 – Eindelijk een regeerakkoord

door: Nico Klene , Philip Bokeloh

  • De nieuwe coalitie trekt flink extra geld uit voor nieuw beleid. In 2021 loopt dat op tot ongeveer EUR 14,5 mld (1,8% van het BBP)
  • De uitgaven gaan extra omhoog met EUR 7,9 mld (1% van het BBP) in 2021. Het extra geld gaat vooral naar de sociale zekerheid, defensie en onderwijs
  • De belastingdruk gaat uiteindelijk omlaag met per saldo EUR 6,4 mld, vooral door lagere belasting op inkomen en arbeid. De belastingen op winst en vermogen worden ook verlaagd, maar het lage btw-tarief gaat omhoog van 6% naar 9%
  • Het maximumtarief waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken wordt versneld verlaagd
  • Dankzij deze stimulerende maatregelen valt de groei van de Nederlandse economie  volgens het CPB gemiddeld 0,2%-punt per jaar hoger uit. Dat zou neerkomen op een gemiddelde BBP-groei van 2% in 2018-2020
  • Het overschot van de overheid zal niet verder stijgen, maar zal tussen 2017 en 2021 ruwweg gelijk blijven
  • De overheidsschuld daalt verder, maar wat minder dan eerder was verwacht
  • Op langere termijn slaat het overschot van de overheid om in een klein tekort
  • Het bescheiden overschot betekent dat de overheidsfinanciën snel in het rood kunnen duiken bij een terugval van de economie
Regeerakkoord-2017-2021.pdf (366 KB)
Download

 

Lees meer in de download