Nieuwe grondstof voor de bank

door: Petran van Heel

Een doel, Dubbel Duurzaam, Driemaal Bank
Never waste a good crisis’ aldus Churchill. Dat nemen we ons ook bij ABN AMRO ter harte. De financiële crisis verschafte ons inzichten waarmee we op een andere manier naar onze rol als bank zijn gaan kijken. We zetten meer in op maatschappelijke impact en duurzaamheid. We zien bovendien internationale ontwikkelingen die belangrijk zijn voor Nederland. Onze internationale kennis combineren we graag met lokale inzichten. Ook hebben we meer focus op onze klanten: we werken nu specifiek in klantsectoren. Daarmee zijn we nog beter in staat om de impact van al die ontwikkelingen op uw sector te bespreken. We werken hierbij graag samen aan oplossingen.

Dubbel Duurzaam
Een van die internationale trends is dat er steeds meer partijen in de kapitaalmarkt zijn die ‘impact’ willen maken met hun geld; die iets goeds én groens willen doen. Anders gezegd: veel geld is op zoek naar duurzame bestemmingen. De vraag is er. Maar hoe zit het met het aanbod?

De markt is nog niet in balans, ook in Nederland zitten we in transitie. Iedereen heeft, en doet, in meer of mindere mate aan duurzaamheid. De eerste is duurzaamheid in de zin van de ‘energietransitie’, met een focus op verlagen van energieverbruik. Als ABN AMRO zetten we vol in op verduurzamen van onze eigen panden en het door ons gefinancierde vastgoed. We willen al het door ons gefinancierde vastgoed verduurzamen tot energielabel A, volgens Missie 2030.

De energietransitie is dus vol ingezet. Dat telt echter nog niet de andere transitie, duurzaamheid in de zin van de ‘grondstoffentransitie’. Die transitie heeft een focus op het gebruik van (primaire) grondstoffen.  Ofwel, de circulaire economie. Die circulaire economie kan nog wel wat vaart gebruiken. Met de oplevering van Circl – ons maximaal circulaire paviljoen op de Zuidas – dragen we nu ook letterlijk een groen bouwsteentje bij aan de circulair economie. We benutten de kracht van architectuur om een herkenbare, tastbare uiting te geven aan de economische transitie: van lineair naar circulair.

Driemaal Bank
Circl staat niet alleen pal voor ons hoofdkantoor, het staat ook vrij letterlijk voor een ander soort bank. Natuurlijk zijn we ook nog die ouderwetse ‘geld-bank’,  maar in onze nieuwe huisvesting heeft corporate Zuidas-architectuur plaatsgemaakt voor een open en toegankelijke gebouw. Waarbij we bewust ander materiaal gebruiken en waarbij de sfeer-uitstraling anders is dan bij  onze  ‘normale’ bank kantoren. Dat doet wat met ons, dat doet wat voor ons.  Wat? Dat laten we graag zien!

Want alles wat we geleerd hebben is van waarde voor iedereen. We hebben een actief right-to-copy beleid in Circl We zijn daarmee ook een ‘kennisbank’. We zetten er op in om de opgedane circulaire kennis en ervaring bij de realisatie van dit gebouw te delen, onder andere  in het rapport Toekomstbestendig Vastgoed Bouwen.  Daarmee leggen we een fundament onder circulaire economie in de bouw en vastgoedsector.

Circl maakt van ons in nog een opzicht een andere bank, een ‘grondstoffenbank’. Door andersom te  ontwerpen (design for de-construct) maken we de gebruikte (tweedehands ZGAN) materialen ook geschikt voor een volgend bestaan.  Alle gebruikte materialen zijn vastgelegd in een zeer innovatief materialen paspoort: LLMNT. Dat geeft de mogelijkheid tot een nieuwe wijze van economisch waarderen (op materiaalwaarde). En materialen hoeven bij ‘sloop’ niet meer in de afvalcontainer te verdwijnen (of de biomassa centrale, ook wel het grondstoffencrematorium genoemd).  Doordat we weten wat we in Circl (gebouwen) hebben, kunnen we makkelijker hergebruiken. Eigenlijk is dit materialenpaspoort een van de belangrijkste producten voor de circulaire economie.

En een doel
Wat zijn dan de eerste lessen die Circl ons leert? Voor alle betrokken bouwpartners wordt duidelijk dat een andere manier van ontwerpen en samenwerken gemeengoed wordt. Begin met een aantal duidelijke circulaire spelregels, stel een gezamenlijk doel.  En realiseer je dat elk project een stuk meer circulair kan, dan je denkt.  Denk in demontabel ontwerpen,  pure materialen, bio massa, minder niet-functionele laagjes (less is more). Denk in ‘tweedehands’ mogelijkheden en  werk samen aan een nieuwe, andere oplossing. Hiervoor is meer durf en creativiteit nodig dan in de ‘maakbare wereld’ waar alles zo vanzelfsprekend beschikbaar is. Meer circulair, dat is het doel.

10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid, geen beter moment om aan dit doel te gaan werken.  Hoe eerder  we beginnen, hoe makkelijker de circulaire economie gaat draaien en hoe meer ruimte er ontstaat om impactvol te investeren. Dan kan ook Churchill’s quote op de schop, van never waste a good crisis naar; ‘Never waste good waste!’

Ook benieuwd naar Circl, kijk dan op de website en check de agenda voor rondleidingen en(circulaire) events. U bent van harte welkom! Deze column verscheen eerder op de website van BNA.