Correctie in basismetaalprijzen

door: Casper Burgering

De sterke stijging in basismetaalprijzen in augustus – het onderwerp van mijn voorgaande column – werd prompt gevolgd door een prijscorrectie in september. Ik sloot mijn column vorige keer af met de constatering dat ‘de onzekerheid in basismetaalmarkten hoog blijft en als het Chinees economisch tij keert, dan zal zich dat direct vertalen in de basismetaalprijzen’. Dat gebeurde eerder dan verwacht….

Hier een update op industriele metaalmarkten met een korte weergave van de huidige trends:

Industriele Metalen Update_oktober 2017.pdf (306 KB)
Download

Begin september werd de daling in basismetaalprijzen ingezet. De daling werd vooral veroorzaakt doordat ratingbureau Standard & Poor’s (S&P) het kredietoordeel voor de economie van China verlaagde. Volgens S&P zijn er nog teveel economische risico’s – waaronder de enorme schuldenberg – die de stabiliteit van de economie op termijn kunnen ondermijnen. En zoals we inmiddels weten heeft China een nadrukkelijke rol in de trends in industriële metaalmarkten, dus de zorgen over de bestendigheid van de vraag naar metalen vanuit China namen direct toe. Maar er was meer aan de hand. Hier een overzicht van de meest invloedrijke ontwikkelingen, in volgorde van mate van impact op de prijzen (van hoog naar laag).

Winstnemingen

De prijzen voor basismetalen zijn dit jaar al flink gestegen. Gemiddeld genomen zijn de prijzen tot en met september dit jaar met 16% toegenomen, waarbij de aluminiumprijs de uitschieter is met een toename van 25% sinds 1 januari. Dat de basismetaalprijzen in augustus een vlucht namen (met een gemiddelde toename van 12%) was voor veel investeerders voldoende reden om winst te nemen op hun investeringen en posities van de hand te doen. Met een prijsdaling tot gevolg.

Monetair beleid

De Japanse en Britse centrale bank zullen het monetaire beleid vermoedelijk nog enige tijd ongewijzigd laten. Maar de ECB zal begin 2018 haar opkoopprogramma terugdraaien, met hogere rentes tot gevolg. De meeste impact komt echter van de centrale bank van de VS (de Federal Reserve, kortweg Fed). De Fed liet in september de rente ongemoeid, maar hintte er tegelijkertijd op dat later dit jaar toch een renteverhoging in het vat zit. Als gevolg hiervan werd de dollar sterker ten opzichte van de euro. De inkoop van basismetalen wordt dan duurder en dat vertaalt zich in een afname van de vraag en dus lagere prijzen.

Geopolitiek

De geopolitieke onzekerheid is hoog. De spanningen rondom Noord Korea en het wispelturige beleid van Trump – met mogelijke handelsoorlogen tot gevolg – zijn momenteel de belangrijkste. En deze spanningen zien we ook terug in de beweeglijkheid in basismetaalprijzen. Investeerders zijn geneigd om bij toenemende onzekerheid voor ‘veilige havens’ te kiezen. Aangezien basismetalen een sterk cyclisch karakter hebben, bouwen zij hun posities in deze markten af – wat een neerwaarts effect heeft op de prijs – en steken zij hun geld liever in bijvoorbeeld goud.

Ik blijf optimistisch over de trends in basismetaalmarkten. De genoemde ontwikkelingen in deze column zorgen voor veel beweeglijkheid in de prijzen, maar ook marktspecifieke trends en de richting van de dollar hebben een grote invloed op de prijsrichting. In het vierde kwartaal trekt de groei van de vraag doorgaans harder aan en zwakt de dollar verder af. De marktbalansen duiden op tekorten in de periode oktober tot en met december. Dat biedt mijns inziens voldoende weerstand tegen de niet-fundamentele trends.