Visie op rente en euro – ECB moet goed communiceren

door: Nico Klene

Visie is niet gewijzigd:

  • ECB gaat begin 2018 haar obligatieaankopen verlagen
  • Pas ná beëindiging van het opkoop¬programma (vermoedelijk juni 2018) gaat ECB de rente verhogen
  • Euriborrentes blijven voorlopig negatief
  • Lange rente zal dit en volgend jaar verder stijgen
  • Euro in 2018 opnieuw wat sterker t.o.v. de dollar
2017-09-visie.pdf (155 KB)
Download

ECB gaat verruiming waarschijnlijk terugschroeven …

Uitspraken van ECB-vertegenwoordigers in de voorbije maanden wijzen erop dat de ECB de markten wil voorbereiden op een minder extreem-ruim monetair beleid. Maar wat zij niet wil, is dat de financiële omstandigheden door een voor¬barige reactie van de markten nú al verkrappen. Na sommige uitspraken is dat toch gebeurd. Zo liep na een speech van bankpresident Draghi eind juni de rente enkele weken sterk op. (Daarna is de rente weer gedaald.) En in de voorbije weken is de euro sterker geworden ten opzichte van de dollar. Dit is ook een financiële verkrapping. Een sterkere euro drukt de inflatie, want het maakt de Europese invoer goedkoper (en knijpt de groei wat af). De ECB wil de inflatie echter omhoog hebben.

… maar kerninflatie voorlopig nog niet echt omhoog …

In augustus is de inflatie in de eurozone gestegen van 1,3% naar 1,5%. Deze stijging was iets groter dan verwacht. De kerninflatie bleef echter liggen op 1,2%. Hoewel dat iets hoger is dan het gemiddelde in het eerste halfjaar is er volgens ons nog niet sprake is van een opwaartse trend. Daarvoor is met name de loonontwikkeling nog te gematigd. Dat komt doordat de werkloosheid nog te hoog is. Pas in de loop van volgend jaar zal de kerninflatie waarschijnlijk gaan oplopen.

ECB wil geen verdere stijging euro veroorzaken

Volgende week vergadert de ECB weer over haar monetair beleid. Daarna volgt de gebruikelijke persconferentie. ECB-president Draghi zal zijn woorden heel zorgvuldig moeten kiezen om te voorkomen dat de euro nog sterker wordt. Dat kan door explicieter te wijzen op het ongunstige effect van een nog sterkere euro. Verder kan hij aankondigen dat een vermindering van de obligatieaankopen vrij langzaam zal verlopen en dat renteverhogingen nog heel ver weg zijn.

Omdat een wat sterkere euro de verwachte inflatiestijging afremt, is het denkbaar dat de ECB het opkoop¬programma langzamer terugdraait dan wij verwachten en dat zij de rente later verhoogt.

De één- en driemaands-Euriborrentes blijven nog geruime tijd negatief. In de loop van 2018 zullen deze rentes wel wat minder negatief worden.

Lange rente omhoog

De tienjaarsrente is in augustus geleidelijk gedaald. Deze beweging was eind juli al ingezet. Inmiddels ligt deze rente weer een kwart procentpunt onder de piek die in de eerste helft van juli was bereikt.
We verwachten dat de rente in de eurozone weer gaat oplopen door de aanhoudende economische groei.

Euro-dollar: reactie, daarna euro weer sterker

De euro is in augustus wat verder gestegen ten opzichte van de dollar. Dat had te maken met de verwachtingen van de markt over het naderende terugschroeven van de obligatie-aankopen door de ECB. Maar ook met goede economische cijfers in de eurozone en met het ‘onduidelijke’ beleid in de VS. Even ging de koers zelfs door USD 1,20 heen. De koers-ontwikkeling is sneller verlopen dan we hadden verwacht. We houden er dan ook rekening mee dat er een reactie volgt en de koers wat terugvalt. In welke mate dat gebeurt, hangt ook af van wat Mario Draghi eventueel zegt over de euro-dollarkoers. Omdat de wisselkoers wat kan terugvallen, hebben we vooralsnog onze prognose voor eind dit jaar (1,15) laten staan. Het zit er echter in dat de koers wat hoger uitvalt.

In de loop van 2018 zal de euro waarschijnlijk verder in waarde stijgen ten opzichte van de dollar. Vooral de beleids-aanpassing door de ECB zal de euro ondersteunen.