Suiker-, cacao- en koffieprijzen lijken bodem te hebben bereikt

door: Nadia Menkveld

Voor zowel suiker als cacao geldt dat er sprake is van hoge voorraden en een hoger dan verwachte oogst. Dit geeft druk op de prijzen. Maar de markt heeft deze druk al ingeprijsd en er wordt nu met name gekeken naar een aantal prijsopdrijvende effecten die de komende tijd de boventoon kunnen gaan voeren.

In de zomer leek de prijs van suiker weer op te leven, maar de opleving hield niet stand. In augustus daalde de prijs weer om begin september uit te komen op 14,4 USDc/lb.  Een daling van circa 7% op maandbasis. De prijs van suiker is na het hoogtepunt in september 2016 al een poos flink aan het dalen, met eind juni als voorlopig dieptepunt waarbij de prijs onder de 13 USDc/lb zakte.

Deze prijsdaling is te danken aan een scherpe stijging van de productie ten opzichte van vorig seizoen. In het seizoen 16/17 kende de suikermarkt een tekort van 3,9 mln ton. Dit seizoen verwacht de International Sugar Organisation (ISO) een overschot van 4,6 mln ton. Een enorm verschil dus. Dit overschot heeft te maken met de betere  weersomstandigheden in zowel Brazilië als India waardoor er meer suikerriet geoogst kan worden.  De vraag is nu of de suikerprijs de bodem bereikt heeft.  Belangrijk element om deze vraag te beantwoorden is de ethanol-pariteit. Dat is de prijs waarop het voor de suikerraffinaderijen meer rendabel is om suikerriet te verwerken tot ethanol in plaats van suiker. Die prijs is onder meer afhankelijk van de prijs van concurrerende brandstoffen zoals diesel en benzine.  Brazilië heeft onlangs een nieuwe belastingmaatregel aangekondigd. Het land wil de belasting op diesel en benzine verhogen en dat kan gunstig uitpakken voor de prijs van ruwe suiker.  Als de raffinaderijen namelijk besluiten om ethanol te produceren in plaats van suiker kan er potentieel heel wat suiker van de markt gehaald worden, wat een prijsopdrijvend effect voor suiker kan hebben.

Voorlopig zijn de suikerproducenten nog terughoudend in de switch naar ethanol.  Een ander potentieel prijsopdrijvende effect is het feit dat in Europa veel boeren suikerbieten zijn gaan verbouwen in plaats van tarwe, vanwege het opheffen van het suikerquotum.  Voor hen geldt dat als de prijs van suiker relatief laag blijft, zij in een volgend seizoen de suikerbiet weer inruilen voor tarwe.

Hoewel de prijsdruk hoog blijft, verwacht ABN AMRO dat de komende maanden de prijsopdrijvende effecten de boventoon zullen voeren. We verwachten een lichte stijging van de prijs.

Ook voor cacao geldt dat er wereldwijd een surplus is die druk uitoefent op de prijs.  De twee grootste cacaoproducenten –  Ivoorkust en Ghana – oogsten dit seizoen meer cacao dan vorig seizoen.  De ICCO (International Cocoa Organization) verwacht dat in dit seizoen 4,7 mln ton cacao geoogst gaat worden, dat is een stijging van 18% ten opzichte van vorig seizoen.  De prijs van cacao is door de hogere oogst sinds begin dit jaar met 6% gedaald. De vraag naar cacao om te verwerken tot onder meer chocolade is ook gestegen, maar minder hard dan het aanbod. Wel is de groei van de vraag hoger dan verwacht. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat er meer vraag is naar chocolade in opkomende economien; onder meer Azië.  In Aziatische landen wordt er nog relatief weinig chocolade per hoofd van de bevolking gegeten. Dat heeft te maken met de voorkeur voor andere soorten snoep. Maar door de hogere welvaart en verstedelijking hebben steeds meer inwoners toegang tot westerse producten. En een aantal grote marktspelers proberen hiervan te profiteren. Dat betekent dat er in potentie een grote markt voor chocolade ligt. Het is dan ook niet toevallig dat de onthulling van de nieuwe chocoladesoort, Ruby, van de grootste cacaoverwerker ter wereld, Barry Callebaut AG in Sjanghai plaatsvond.  Als de chocoladeconsumptie in Azië  doorzet gaat er een enorme markt open voor chocolade, maar voorlopig is dat nog niet het geval en is er sprake van een weliswaar hogere, maar nog steeds gematigde groei van de vraag.

Een flink hogere oogst en hoge voorraden zorgen ervoor dat de prijs van cacao onder druk blijft staan. De hogere oogst wordt al een aantal maanden verwacht en is min of meer al in de huidige prijs verwerkt. De prijs van cacao zal naar verwachting dan ook stabiel blijven, maar voor de nieuwe oogst is het weer de komende periode een punt van zorg; er is meer regen gevallen dan normaal en dit kan de kwaliteit van de gewassen beïnvloeden. Richting het einde van het jaar zal dit de prijs dan ook weer kunnen laten stijgen.

 

Na een korte opleving in juli en begin augustus is de prijs van Arabica koffie weer terug op een lager niveau.  De opleving was te danken aan nieuws over de slechtere kwaliteit van de 2017/2018 oogst.  De koffiebonen zouden kleiner dan normaal zijn door minder gunstige weersomstandigheden eerder dit jaar. Daar komt nog eens bij dat de gewassen last hebben van de koffiebesboorder: een van de weinige insectensoorten die een verdedigingsmechanisme tegen cafeïne heeft ontwikkeld. De pesticide die de koffiebesboorder eerder onder bedwang hield is vanwege gezondheidsredenen niet meer toegestaan. Het verbod op dit bestrijdingsmiddel heeft geleid tot een uitbraak van een plaag.

De prijsopleving in juli was van relatief korte duur, want in de maand augustus daalde de prijs weer met circa 8%. De ICO (International Coffee Organization) heeft haar verwachtingen voor het 2016/2017 seizoen namelijk naar boven bijgesteld.  De organisatie verwacht met 153,9 mln 60-kg zakken de hoogste koffieoogst ooit.  Deze groei is met name te danken aan een toename van de Arabica-oogst. Deze zal naar verwachting met 10,2% toenemen. Met deze hogere oogst, is het tekort aan koffiebonen afgenomen: was er in 2015/2016 nog een tekort van 3,9 mln, dit seizoen zal dat tekort wereldwijd afnemen naar 1,2 mln 60-kg zakken.

Momenteel kijkt de markt  vooral naar het volgende seizoen. De verwachting  is dat de Arabica-oogst hoger gaat uitvallen, vanwege de natuurlijke cyclus van de koffiegewassen, die ook in het volgend seizoen de productie kunnen stuwen.  Maar de Arabica-prijs ligt al op een relatief laag niveau en de vraag naar koffie is groeiend.  Door het tekort dit jaar zijn ook de voorraden verminderd en wij verwachten dan ook een lichte toename van de prijzen richting 2018.

 

Agrimonitor_tropicals_september2017.pdf (169 KB)
Download