Industrie groeit sterk en druk op arbeidsmarkt neemt toe

door: Casper Burgering

In deze publicatie: Optimisme Nederlandse inkoopmanagers stijgt sterk: PMI op gelijke hoogte sinds december 2010. Omzetgroei in alle industriële branches in het eerste half jaar van 2017. Grootste obstakel voor industriële ondernemers is het tekort aan kundig personeel.

Stand van de Industrie-september 2017.pdf (986 KB)
Download

Sectorbeeld: Het tekort aan arbeidskrachten is de grootste belemmering

Het sentiment in de industrie is goed. In veel branches zijn ondernemers overwegend optimistisch gestemd over productie, prijzen, personeelssterkte en economisch klimaat. Van alle industriële branches is het sentiment in de basismetaalindustrie het zwakst. Met name op het gebied van prijzen is een merendeel sterker negatief. In veel andere branches overheerst nog steeds het optimisme, met uitzonderingen daar gelaten. Vooral op het gebied van personeelssterkte zijn ondernemers positief. De vraag naar vakkennis is groot; uitzendkrachten vullen het gat dat is ontstaan.

Optimisme Nederlandse inkoopmanagers stijgt sterk

De PMI heeft een recordhoogte bereikt in augustus en staat nu op gelijke hoogte als de PMI van december 2010. Het vertrouwen onder inkoopmanagers bij grote industriële ondernemingen blijft opperbest. De toename van de PMI werd vooral veroorzaakt door de sterke toename in de output en de nieuwe orders. Veel van deze sterke groei valt te herleiden naar de gunstige economische situatie in Duitsland. Toch blijven er onzekerheden bestaan, waarbij we in onze verwachtingen rekening mee moeten houden: een al dan niet harde Brexit, de economische trend in China, het wispelturige Trumpbeleid en de onzekerheid over het monetaire beleid in de EU dragen daar aan bij. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de bedrijfsactiviteit in het tweede helft van 2017 op peil zal blijven.

Omzetgroei in alle industriële branches in het eerste half jaar van 2017

De omzetgroei voor de totale industrie over de eerste zeven maanden komt uit op gemiddeld 8,5% op jaarbasis. Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de omzetkrimp van 2,9% die 2016 heeft achtergelaten. Het sterke herstel in de omzet valt deels te verklaren uit de sterker gestegen afzetprijzen (en grondstofprijzen), maar ook de buitenlandse vraag is sterker toegenomen. De binnenlandse vraag herstelt eveneens sterk, maar in een lager tempo. Geen enkele branche heeft te maken met omzetkrimp tot en met juli. De basismetaal (+18,3%), machines (+16,1%), transportmiddelen (+14,8%) en chemie (+11,1%) zijn de uitschieters naar boven. De meubelindustrie (+1,1%), de elektrische apparaten (+2,7%) en de metaalproductenindustrie (+3,9%) blijven nog achter.

Grootste obstakel voor industriële ondernemers is het tekort aan kundig personeel

Ondernemers blijven positief gestemd over de vacature-ontwikkeling. De trend in de indicator zit sinds begin dit jaar in een opgaande lijn. De bedrijfsactiviteit is sterk gegroeid, Ondernemers doen meer dan voorheen een beroep op de arbeidsmarkt. Het aantal ontstane banen binnen de industrie is in het eerste halfjaar sterk gegroeid en dat terwijl veel ondernemers een tekort aan arbeidskrachten ervaart. Het probleem wordt veelal opgelost met uitzendkrachten. De groei in het aantal uitzenduren in de industrie houdt aan en laat een grillig patroon zien, met een sterke uitschieter gedurende de zomermaanden. Ook de sterke toename van de verwachting over personeelssterkte in de komende 3 maanden geeft aan dat het thema arbeidsmarkt een belangrijk thema is.