FX Weekly – Wijzigingen in valutaramingen

door: Georgette Boele

  • We hebben onze raming van EUR/USD verhoogd van 1,15 naar 1,20 eind 2017 en van 1,20 naar 1,30 eind 2018
  • Britse pond doet het beter dan dollar en houdt stand tegenover euro
  • Canadese, Australische en Nieuw-Zeelandse dollar en Zweedse en Noorse Kroon het naar verwachting beter doen dan US dollar
  • We verwachten dat euro terrein wint op Zwitserse frank, Japanse yen en Canadese dollar…
  • …maar terrein moet prijsgeven aan Australische en Nieuw-Zeelandse dollar en Zweedse en Noorse Kroon
170915-FX-Weekly.pdf (79 KB)
Download

Raming van EUR/USD verhoogd

Eerder deze week hebben we een Engelstalige FX Watch gepubliceerd onder de titel ‘Euro strength not over yet’ (klik hier). Daarin hebben we onze eindejaarsraming van EUR/USD verhoogd naar 1,20. Op de korte termijn zal de afwikkeling van net-long posities de koers waarschijnlijk drukken richting 1,15 maar later dit jaar volgt naar verwachting een herstel naar 1,20. Onze eindejaarsraming voor 2018 hebben we ook verhoogd, namelijk van 1,20 naar 1,30. We verwachten dat de – weliswaar trage – afbouw door de ECB van haar aankoopprogramma (‘exit’) de euro de nodige steun in de rug zal geven. Dat is vergelijkbaar met eerder de geleidelijke stopzetting van kwantitatieve verruiming door de Federal Reserve steun bood aan de Amerikaanse dollar. De stijging van EUR/USD zal waarschijnlijk iets worden afgeremd, omdat de Fed haar balans gaat verkorten en de rente in een gematigd tempo verder verhoogt. Kortom, onze nieuwe ramingen van EUR/USD weerspiegelen zowel verdere zwakte van de dollar als aanhoudende kracht van de euro. Hoe werkt deze nieuwe raming van EUR/USD door in onze overige valutaramingen?

Britse pond doet het beter dan dollar en houdt stand tegenover euro

We verwachten dat het Britse pond het beter doet dan de Amerikaanse dollar, maar dit komt hoofdzakelijk door de zwakte van de dollar. De koersontwikkeling van het pond tegenover de euro is minder duidelijk. De relatief hoge inflatie houdt de verwachting levend dat de Britse centrale bank de rente gaat verhogen (niet ons basisscenario). Daarbij komt dat de Brexit-onderhandelingen het sentiment rond het pond zullen blijven beïnvloeden, terwijl het moeilijk te voorspellen is welke kant de berichtgeving op de korte termijn opgaat. Wij verwachten echter dat er uiteindelijk schot in de onderhandelingen komt en dat er onder meer een akkoord wordt bereikt over een overgangsperiode. Dit laatste zou positief zijn voor het pond. Alles afwegende verwachten we dat het pond stijgt tegenover de dollar en op het huidige niveau blijft tegenover de euro.

We blijven positief over groei-gevoelige valuta’s

We zijn er sterk van overtuigd dat de Amerikaanse dollar is begonnen aan een meerjarige daling. Dit komt tot uitdrukking in onze over de hele linie lagere ramingen voor de dollar. We verwachten dat de stemming onder beleggers positief blijft (afgezien van enkele golven van risicoaversie). Dit is in principe gunstig voor valuta’s van grondstoffen exporterende landen en valuta’s die wel varen bij een groeiende wereldeconomie en wereldhandel zoals de Canadese, Australische en Nieuw-Zeelandse dollar en Zweedse kroon. Bovendien verwachten we dat de olieprijzen dit jaar en volgend jaar stijgen. Dit zal valuta’s van olieproducenten, zoals de Noorse kroon en de Canadese dollar, de wind in de zeilen geven. Verder verwachten we dat de centrale banken van deze landen vóór eind 2018 de monetaire teugels gaan aanhalen. De Amerikaanse Federal Reserve is dan niet langer de enige centrale bank die een verkrappende koers vaart. De Canadese centrale bank is inmiddels de weg van renteverhogingen ingeslagen.

Euro wint terrein op Zwitserse frank, Japanse yen en Canadese dollar…

We verwachten dat de euro gedurende onze prognoseperiode (tot eind 2018) verder in waarde stijgt tegenover de Zwitserse frank, de Japanse yen en de Canadese dollar. Hiervoor zien we meerdere redenen. Ten eerste gaan we ervan uit dat de trage exit van de ECB de euro zal steunen. Ten tweede gaat de ECB waarschijnlijk eerder dan de Zwitserse en Japanse centrale bank een minder accommoderend beleid voeren. Dit houdt verband met de zeer geringe inflatiedruk in Zwitserland en Japan. Ten derde verwachten we dat het beleggerssentiment positief blijft; dit zal de koers van de frank en de yen vermoedelijk drukken. Ten vierde blijven de politieke risico’s in de eurozone naar verwachting klein in de komende kwartalen; dit drukt de koers van de frank tegenover de euro ook. Hierbij moet echter worden aangetekend dat de verkiezingen in Italië in het tweede kwartaal van 2018 de politieke onzekerheid in de eurozone kunnen vergroten. Dit zal dan steun bieden aan de Zwitserse frank tegenover de euro, al zal het effect van tijdelijke aard zijn. Tot slot delen we de marktvisie op toekomstige renteverhogingen door de Canadese centrale bank. Dit is de reden waarom we denken dat de euro het beter zal doen dan de Canadese dollar. Samengevat luidt onze conclusie dat de verwachtingen ten aanzien van het monetaire beleid en de positieve stemming onder beleggers de euro aan kracht doen winnen tegenover de Zwitserse frank, de Japanse yen en de Canadese dollar.

…maar moet terrein prijsgeven aan Zweedse en Noorse kroon en Australische en Nieuw-Zeelandse dollar

Hoewel we positief zijn over de euro, zullen groei-gevoelige valuta’s en valuta’s van grondstoffen exporterende landen waarschijnlijk beter presteren dan de euro. Als het beleggerssentiment positief blijft en de grondstoffenprijzen flink stijgen, zijn deze valuta’s beter gepositioneerd om van een sneller groeiende wereldeconomie te profiteren. Bovendien denken we dat de centrale banken van deze landen de rente veel eerder dan de ECB gaan verhogen.