Focus op Prinsjesdag 2017 – Stevige groei zorgt voor toename overschot en daling schuld

door: Nico Klene

Bijgaand vindt u een analyse van de vandaag op Prinsjesdag 2017 gepresenteerde Macro Economische verkenning en Miljoenennota.

MEV-en-Miljoenennota-2018-1.pdf (99 KB)
Download

Kernpunten:

Macro Economische Verkenning 2018

 • Het CPB verwacht 3,3% economische groei in 2017 en 2,5% in 2018
 • Na de versnelling in 2017 vlakt de expansie van de wereldhandel in 2018 iets af
 • De bijdrage van de uitvoer aan de BBP-groei neemt dit jaar toe en valt in 2018 weer terug
 • De consumptieve bestedingen stijgen in 2018 nog iets meer dan dit jaar – vooral door een sterkere stijging van de reële lonen
 • De inflatie is gemiddeld stabiel op 1,4%
 • De werkloosheid daalt verder dankzij de banengroei

Miljoenennota 2018

 • Door de demissionaire status van het kabinet zijn er weinig nieuwe maatregelen
 • Het EMU-overschot stijgt naar 0,8% van het BBP, dankzij de economische groei
 • De (beperkte) uitgavenverhogingen remmen deze stijging wat af
 • De overheidsschuld daalt naar 54,4% van het BBP in 2018
 • Door extra maatregelen neemt de koopkracht voor alle groepen toe