De circulaire economie vraagt om een andere logistieke tekening.

door: Bart Banning

Het is voor ABN AMRO evident dat de circulaire economie een rol van betekenis gaat spelen. In ons rapport bekrachtigen we onze visie met een drietal concrete doelstellingen. Daarnaast willen we samen met onze klanten in alle sectoren, waaronder ook de logistieke sector, kijken op welke wijze we de transitie naar de circulaire economie kunnen vormgeven.

 

Voor de rol van ABN AMRO ligt er ook een uitdaging om de nieuwe positie van banken in een circulaire economie te definiëren. Het begrip ‘waarde’ zal veranderen. Dit heeft impact op onze financieringsrol, waar maatwerk steeds belangrijker wordt.

Daarnaast voorzie ik een transitie van financier naar verbinder. ABN AMRO heeft een groot aantal klanten en een nog grotere hoeveelheid data. Dat maakt ons bij uitstek geschikt om partijen aan elkaar te knopen. Op die manier willen we een bijdrage leveren aan het ontwerp van de circulaire economie.

Voor wat betreft de logistieke sector is het interessant om te zien welke positie logistieke bedrijven gaan innemen in de circulaire economie. In mijn optiek kan de logistiek dienstverlener in de keten niet vroeg genoeg worden betrokken. Simpelweg omdat het een van de primaire functies van de logistiek dienstverlener is om goederen voor hergebruik terug te brengen naar de nieuwe schakel in de keten.

De circulaire economie vraagt wel om een andere tekening. Logistiek dienstverleners moeten op een andere manier met hun opdrachtgevers het gesprek aangaan. Ze moeten duidelijk maken dat logistiek veel meer is dan louter het sluitstuk van een nieuw ontworpen keten. Het is de enabler van de circulaire transitie, waardoor logistiek dienstverleners met hun expertise onmisbaar zijn binnen het héle ketenproces. Sterker, in mijn ogen vormt de logistiek de brandstof voor een goed functionerende circulaire economie.

Het is slim om als logistiek dienstverlener intensief contact te onderhouden met andere ketenpartijen. Producenten, hun opdrachtgevers, hebben tenslotte dé initiërende rol in de circulaire economie. Wat een logistiek dienstverlener moet voorkomen, is dat er ketens ontstaan die langs hem heen gaan. Uitsluiting is uiteraard nadelig voor de eigen bedrijfsvoering, maar het blokkeert binnen diezelfde ketens ook de discussie over de vraag waar nog strategische groei in de logistiek is te realiseren.

Ik pleit dus voor een actieve opstelling van de logistiek dienstverlener in het meedenken in nieuwe logistieke ketens, die ontstaan uit veranderende productieprocessen.

 

Dit is een passage uit een duo interview samen met TLN Voorzitter Arthur van Dijk dat deze maand in het blad Nederland Logistiek is geplaatst