Toekomstbestendig vastgoed bouwen

door: Petran van Heel , Madeline Buijs , Bram van Amerongen

Nederland heeft een van de hoogste bevolkingsdichtheden ter wereld. Om zoveel mensen te huisvesten en te vervoeren, hebben we veel gebouwen en infrastructuur gerealiseerd. En daar zijn we nog niet klaar mee. De bouw is na de wereldwijde crisis weer een belangrijke motor van de economie, maar ook een van de grootste gebruikers van grondstoffen en energie. Slimmer en efficiënter grondstoffenmanagement is dan ook cruciaal om
welvaart blijvend mogelijk te maken. Dit rapport geeft concrete mogelijkheden om circulaire verdienmodellen toe te passen in de praktijk van de bouw- en vastgoedsector. Ook lichten we toe welke kansen dit creëert voor het bedrijfsleven. Met de bouw van Circl – het circulaire paviljoen – heeft ABN AMRO in de praktijk ervaren hoe het is om circulair te bouwen. Zo weten we welke kansen er liggen en hoeveel creativiteit en oplossingen er al zijn,
maar ook waar de praktijk weerbarstig is. Met deze publicatie nodigen we u uit om samen met ons verder te verkennen hoe circulair bouwen de norm kan worden.

Toekomstbestendig-vastgoed-bouwen-Aan-de-slag-met-circulaire-verdienmodellen.pdf (2 MB)
Download

Begin van een wereldwijde revolutie

In de hele bouw- en vastgoedsector wordt geïnnoveerd: van digitalisering, industrialisering, robotisering en 3D-printen tot verduurzaming. De huidige manier van bouwen is niet meer toekomstbestendig. Internationale
organisaties omarmen de belofte van de circulaire economie – een fundamenteel andere manier om ons economisch systeem in te richten – en haar potentie voor de bouwsector. Steeds meer bedrijven in de
bouw- en vastgoedsector sluiten zich dan ook aan bij deze beweging.

Bouwsector grootverbruiker

De Nederlandse bouwsector is een grootverbruiker van grondstoffen: met 250 miljoen ton is de branche verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het totale grondstoffenverbruik in Nederland. Jaarlijks wordt 23 miljoen ton sloopafval geproduceerd. Dit wordt voor 97 procent gerecycled, vooral tot steengruis voor onder het wegdek. Ten slotte is de sector verantwoordelijk voor 40 procent van de totale landelijke CO2-uitstoot.

Nederland koploper in de circulaire economie

Met het rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ wil de overheid materiaalbesparing realiseren. In 2030 moet een aantal sectoren de mijlpaal van 50 procent circulair halen, waaronder de bouw. Hiermee
zet Nederland internationaal de toon. Om deze ambitie waar te maken, heeft de overheid begin 2017 het Nationaal Grondstoffenakkoord gepresenteerd. Dit is inmiddels door meer dan 250 partijen ondertekend, waaronder een groot aantal bedrijven in de bouwsector. Voor de bouw richt het rijksbrede programma zich op gebruik van hernieuwbare grondstoffen, optimale inzet van materialen over de hele levensduur en reductie van de CO2-uitstoot tijdens de bouw- en gebruiksfase. De eerste stappen worden steeds concreter: het Betonakkoord is bijna uit de steigers.

Circulaire verdienmodellen in de praktijk

Dit rapport is een verdieping van de bredere sectorpublicatie ‘Alles van waarde’ en het hoofdstuk over Bouw & Vastgoed dat dit jaar is verschenen. De kennis en ervaring die we als ABN AMRO hebben opgedaan bij de totstandkoming van Circl, vormen de ‘groene’ draad van het rapport. Onze eigen, concrete voorbeelden delen we graag met u: welke circulaire verdienmodellen in de praktijk zijn gebracht, maar ook wat er nog meer mogelijk is. De (financiële) uitdagingen voor bedrijven, maar ook de kansen voor individuele stakeholders, van grondstoffenleveranciers en architecten tot beleggers en slopers. We sluiten af door te kijken naar het marktpotentieel voor elk van de verdienmodellen.