Zakelijke Dienstverlening: proeftuin voor circulaire verdienmodellen

door: Han Mesters

Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten duizenden kleine en grote bedrijven in de zakelijke dienstverlening omschakelen naar een nieuw businessmodel, stelt ABN AMRO in de vandaag verschenen publicatie ‘Zakelijke Dienstverlening: kennis voor de circulaire economie’. De bank ondersteunt bedrijven die de stap naar een circulair businessmodel maken met nieuwe financieringsmodellen. Deze modellen zijn onderdeel van ABN AMRO’s ambitie om in 2020 in alle sectoren vanuit minimaal 100 deals één miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen te hebben gefinancierd waarmee één miljoen ton CO2-uitstoot wordt bespaard.


De nieuwe verdienmodellen die uit de circulaire economie voortkomen, zorgen voor grote verschuivingen in verschillende sectoren. De rol en het economisch aandeel van dienstverlening en IT groeit explosief, terwijl die van tastbare activa langzaam kleiner wordt. Dit zorgt er ook voor dat een verschuiving van ‘bezit’ naar ‘gebruik’ op gang komt. ABN AMRO verwacht dat de opbrengsten van productverkoop teruglopen, terwijl leaseconstructies, betalen op basis van gebruik, output en aftersales services juist zullen bijdragen aan winstgevende groei. Dat heeft voor alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven gevolgen.

Zakelijke Dienstverlening faciliteert circulaire economie

De Zakelijke Dienstverlening fungeert als een soort proeftuin waar bedrijven experimenteren met nieuwe organisatievormen en maatschappelijk relevante verdienmodellen. In de sector is (circulaire) innovatie volgens ABN AMRO vooral te vinden in de netwerken van kleine bedrijven en de snel groeiende groep van zzp’ers. De Zakelijke Dienstverlening vervult volgens haar een belangrijke faciliterende rol in de circulaire economie. Zo is menselijke denkkracht een cruciale factor bij de herinrichting van het economische systeem. De Zakelijke Dienstverlening ondersteunt en adviseert ondernemers in andere sectoren die investeren in nieuwe werkmethodes, zoals reverse logistics of een deelplatform. Er ligt dus een kennisrol voor de Zakelijke Dienstverlening: in procesveranderingen die nodig zijn om de circulaire economie te bouwen en in toepassing van wetgeving gericht op de circulaire economie.

 Zakelijke Dienstverlening helpt andere sectoren verder

Kennis van verdienmodellen en de processen die hieraan ten grondslag liggen, is volgens ABN AMRO cruciaal voor zakelijke dienstverleners. “Deze kennis is nodig om MKB-bedrijven te helpen bij de toepassing van circulaire verdienmodellen, overheden te adviseren of personeel op te leiden voor nieuwe functies in de circulaire economie”, zegt Han Mesters, Sector Banker Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO. “Ook is de zakelijke dienstverlening een belangrijke klant van de vastgoedsector. Door de groeiende behoefte aan een duurzame werkomgeving is de zakelijke dienstverlening een broedplaats voor circulaire huisvestingseisen. Zoals een CO2-neutraal kantoor dat regenwater opvangt en met zonnepalen op het dak. Investeren in circulaire oplossingen is bovendien goed voor het werven van jong talent op de arbeidsmarkt. Deze generatie verbindt zich bij voorkeur met bedrijven die vooroplopen met het vormgeven van een circulaire economie. Bedrijven die hierop inspelen, zijn het beste in staat nieuw talent aan zich te binden.”

Lees het hele artikel hier.

ABN_AMRO_Rapport_Alles_van_Waarde_Zakelijke_Dienstverlening.pdf (2 MB)
Download