Visie op rente en euro – ECB is voorzichtig

door: Nico Klene

Visie is niet gewijzigd:

  • ECB gaat begin 2018 haar obligatieaankopen verlagen
  • Pas na beëindiging van het opkoopprogramma gaat zij de rente verhogen
  • De Euriborrentes blijven voorlopig negatief
  • De lange rente zal dit en volgend jaar verder stijgen
  • De dollar verzwakt nog iets ten opzichte van de euro
2017-08-visie.pdf (153 KB)
Download

ECB hield zich op de vlakte …

De laatste persconferentie van de ECB leverde geen nieuwe aanwijzingen op over het beleid van de Bank. Wat ECB-president Draghi zei, spoort met onze visie dat de Bank de kwantitatieve verruiming wil gaan beëindigen zonder voortijdige, scherpe reacties op de financiële markten te veroorzaken. Duidelijk is dat de ECB wil voorkomen dat door een voorbarige reactie van de markten de financiële omstandigheden nu al verkrappen. Daardoor zouden de vooruitzichten voor de groei en de inflatie namelijk verslechteren. Belangrijk is dat de verkrapping van het beleid verloopt in een tempo dat de economie aan kan.

Feit is dat de monetaire omstandigheden al wat krapper zijn geworden. De lange rente is immers opgelopen en de euro is sterker geworden. Dat zagen we vooral gebeuren na de speech van Draghi (en enkele andere centralebankpresidenten) van eind juni. De markten reageerden toen iets scherper dan Draghi waarschijnlijk had verwacht. Het lijkt er dan ook op dat hij heeft geprobeerd zijn woorden van toen wat af te zwakken. Hij zei opnieuw erop te vertrouwen dat door de verdere groei de inflatie richting de doelstelling van de ECB zal gaan, maar dat die inflatiestijging nog wel moet inzetten!

Verder hield Draghi zijn kruit droog over het terugschroeven van de obligatieaankopen. Een beslissing hierover zal ‘in het najaar’ worden genomen.

… maar waarschijnlijk meer duidelijkheid in september

Wij denken dat de ECB volgende maand meer duidelijkheid gaat geven. Vermoedelijk kondigt de Bank dan aan in januari 2018 te beginnen met het stapsgewijs terugschroeven van de obligatieaankopen. In juni kan het opkoopprogramma dan worden beëindigd. Pas daarna, mogelijk in september, kan een eerste rente¬verhoging volgen.

Omdat een wat sterkere euro de verwachte inflatiestijging afremt, is het echter denkbaar dat de ECB het opkoop-programma langzamer terugdraait en de rente later verhoogt.
De één- en driemaands-Euriborrentes zullen nog geruime tijd negatief blijven. In de loop van 2018 zullen deze rentes wel iets minder negatief worden.

Lange rente omhoog

Na de duidelijke rentestijging in de laatste week van juni is de tienjaarsrente nog wat verder opgelopen, om daarna weer iets te dalen. Dat kwam vooral door een teruglopende rente in de VS. Die daling had te maken met uitspraken van Fed-voorzitter Janet Yellen. Tijdens een toespraak voor het Congres zei ze dat er meer onzekerheid was ontstaan over de verwachte stijging van de inflatie. Dat zou dan kunnen betekenen dat de Fed de rente minder gaat verhogen dan eerder aangegeven. Verder veroorzaakte de nieuwe nederlaag van Trump met het zorgplan – ook medio juli – twijfel over zijn verdere stimulerings¬plannen. Ook dat drukte de rente – én de dollar.

Overigens werd in de verklaring na de laatste rentevergadering van de Fed (eind juli) niet gerept over onzekerheid ten aanzien van de inflatievooruitzichten.

We verwachten dat de rente in de eurozone verder zal oplopen door de aanhoudende economische groei.

Dollar kan nog iets verder verzwakken

De dollar is in juli verder verzwakt ten opzichte van de euro. Dat kwam door bovengenoemde factoren die ook de rente wat deden dalen. Onze prognoses voor eind 2017 en eind 2018 zijn respectievelijk 1,15 en 1,20. Vooral de beleids¬aanpassing door de ECB zal de euro volgend jaar waarschijnlijk ondersteunen.