Faillissementen zakelijke dienstverlening dalen verder

door: Kasper Buiting

Al drie jaar dalende trend

  • De sector heeft veel profijt van het goede economische klimaat in Nederland.
  • In het eerste halfjaar van 2017 is het aantal faillissementen met 23% gedaald t.o.v. dezelfde periode in 2016.
  • Sinds de -in vergelijking met andere sectoren- vrij late piek in in het voorjaar van 2014 is dit aantal zelfs meer dan gehalveerd.
  • De sector heeft de economische gezien de wind stevig in de rug. De sterke ontwikkeling die de sector doormaakt, komt tot uiting in de combinatie van een explosieve stijging van het aantal bedrijven en een sterke daling van het aantal faillissementen.

 Faillissementsgraad daalt

  • De faillissementsgraad in de Zakelijke dienstverlening vertoont dezelfde ontwikkeling als het gemiddelde van alle sectoren.
  • Wel is de afname in andere sectoren sterker geweest, waardoor de zakelijke dienstverlening niet langer benedengemiddeld scoort wat betreft faillissementsgraad.

Verwachting ABN AMRO

  • Ook de komende jaren zal de omzet van de sector bovengemiddeld blijven groeien. Uit de Coen-enquête van het CBS blijkt dat steeds minder bedrijven groeibelemmeringen ervaren. Dit zal tot uiting komen in de omzetontwikkeling en een positieve invloed hebben op het aantal faillissementen.
  • Voor 2017 en 2018 verwacht ABN AMRO een lichte daling van het aantal faillissementen.

Bovenstaande analyse is onderdeel van de publicatie: “Minder ontsporingen: economie loopt als een trein”. Deze is hier te downloaden:

Faillissementen-06-2017-1-8.pdf (360 KB)
Download

Bron: CBS, bewerking ABN AMRO Economisch Bureau