Faillissementen ‘cultuur, sport, recreatie’ in 2017 ondergemiddeld

door: Sonny Duijn

Dalende trend in aantal faillissementen

  • Door de lage aantallen zijn in de grafiek wel flinke fluctuaties te zien in het aantal faillissementen binnen ‘Cultuur, sport en recreatie’.
  • In de eerste helft van 2017 was er sprake van een daling van het aantal faillissementen, wat voornamelijk kwam door de daling van het aantal faillissementen bij sportverenigingen. Het aantal Nederlanders dat wekelijks sport, steeg van 56% in 2013 naar bijna 61% in 2016. Daarbij is wel sprake van individualisering van de sportbeleving.
  • In het aantal opheffingen zien we echter ook een daling in de laatste jaren. De interesse in kunst is toegenomen, getuige de toename van het aantal museumkaarthouders. Mogelijk heeft dit daarmee te maken. Wij verwachten voor 2017 en 2018 volumegroei voor de branche ‘kunst & cultuur’.

Faillissementsgraad erg laag

  • De faillissementsgraad is in de sector ‘cultuur, sport en recreatie’ na de agrarische sector het laagst van alle sectoren.
  • Dit is echter wellicht wat vertekend, daar het aantal faillissementen slechts 1,4% van het totaal aantal opheffingen in de sector uitmaakt. Er zijn dus veel opheffingen zonder faillissement. Dit is in andere sectoren ook te zien, maar niet zo sterk als bij ‘Cultuur, sport en recreatie’.

Verwachting ABN AMRO

  • Naar verwachting komt het aantal faillissementen binnen ‘Cultuur, sport en recreatie’ rond het niveau van vorig jaar uit, toen het 86 bedroeg. Daarmee ligt dit aantal fors onder het gemiddelde van de afgelopen acht jaar (ruim 123).

Bovenstaande analyse is onderdeel van de publicatie: “Minder ontsporingen: economie loopt als een trein”. Deze is hier te downloaden:

Faillissementen-06-2017-1-8.pdf (360 KB)
Download

Bron: CBS, bewerking ABN AMRO Economisch Bureau