Aantal faillissementen in Foodsector gestegen

door: Nadia Menkveld

Update Faillissementen – Food (industrie & groothandel):

Sector lijkt te stabiliseren

  • In de eerste helft van 2017 nam het aantal faillissementen in de Foodsector met bijna 50% toe: 39 in de eerste helft van 2016 naar 58 in dezelfde periode van 2017.
  • De stijging lijkt behoorlijk, maar zelfs na de stijging ligt het aantal faillissementen per maand nog onder het langetermijn gemiddelde en 55% onder de piek uit 2013.
  • Dit is ook duidelijk te zien in het twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde van het aantal faillissementen in de Foodsector. Na een daling van het aantal faillissementen sinds 2013 lijkt het aantal nu gestabiliseerd te zijn.
  • De faillissementsgraad van de sector Food is relatief hoog. Gemiddeld gingen er in 2017 2,8 per 1000 bedrijven failliet. Voor de Foodsector ligt dit aantal twee en half keer zo hoog.

Faillissementsgraad Foodsector relatief hoog

  • Aan de hoge faillissementsgraad in de foodsector liggen twee structurele oorzaken ten grondslag: 1) het aantal faillissementen ten opzichte van het totaal aantal opheffingen is hoog in de sector en 2) er komen minder éénmansbedrijven in de foodsector voor dan in veel andere sectoren. Eénmansbedrijven gaan minder vaak failliet en drukken daarmee de faillissementsgraad.

Verwachting ABN AMRO

  • Voor 2017 en 2018 verwacht ABN AMRO een stabilisering van het aantal faillissementen in de Foodsector.
  • De hogere inputprijzen voor zuivel, vlees en granen kunnen dit jaar voor druk op de marge zorgen.

Bovenstaande analyse is onderdeel van de publicatie: “Minder ontsporingen: economie loopt als een trein”. Deze is hier te downloaden:

Faillissementen-06-2017-1-1.pdf (360 KB)
Download

Bron: CBS, bewerking ABN AMRO Economisch Bureau