Detailhandel kent grootste daling faillissementen in 2017

door: Sonny Duijn

Update Faillissementen – Detailhandel

Consument geeft detailhandel lucht

  • Het aantrekken van het consumentenvertrouwen en de consumptie is terug te zien in de detailhandel. Niet alleen nemen de verkoopvolumes toe, ook het aantal faillissementen daalt. Door de hoge component vaste kosten, draagt extra omzet vaak direct bij aan de absolute winstgevendheid, wat de kasstromen van winkeliers ten goede komt.
  • In de eerste helft van 2017 daalde het aantal faillissementen met 40% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder; de sterkste daling onder de sectoren die hierbij gemeten zijn.
  • Wel kent de detailhandel een hoge opheffingsgraad. Er worden veel meer bedrijven opgeheven dan dat er daarbinnen faillissementen zijn. Het aantal opheffingen ligt echter ook lager dan vorig jaar. Hierin is een daling van 12% te zien.

Faillissementsgraad in laatste jaren flink gedaald

  • Zoals in bovenstaande grafiek is te zien, is de faillissementsgraad in de detailhandel flink gedaald. Op 1000 winkels gaan er nu 3,4 failliet. Ter vergelijking: in 2013 waren dit er nog 8,6. Ook zit de faillissementsgraad onder het niveau van 2007.

Verwachting ABN AMRO

  • Wij verwachten dat – dankzij de gunstige economische omstandigheden – het aantal faillissementen in de detailhandel in 2017 rond de 350 uitkomt; een daling van 32% ten opzichte van 2016. Daarbij verwachten we dat de daling in de tweede helft van 2017 minder sterk is dan in de eerste helft. Dit komt omdat een relatief groot deel van de faillissementen uit 2016 in de eerste helft van het jaar plaatsvond.

Bovenstaande analyse is onderdeel van de publicatie: “Minder ontsporingen: economie loopt als een trein”. Deze is hier te downloaden:

Faillissementen-06-2017-1-5.pdf (360 KB)
Download

Bron: CBS, bewerking ABN AMRO Economisch Bureau