Faillissementen in de bouw stabiliseren al een jaar

door: Madeline Buijs

Update Faillissementen – Bouw

Faillissementen 72% onder piek uit 2013

  • Het aantal faillissementen in de bouw piekte in 2013. Na de piek volgde een scherpe daling, die parallel liep met het eerste herstel in de bouwproductie begin 2014.
  • Het aantal faillissementen lag in de eerste helft van 2017 ruim 72% onder het piekniveau van de eerste helft van 2013.
  • Opvallend in de bouw is dat in 2016 van de bedrijven die werden opgeheven 91% een bedrijf met één werkzaam persoon betrof. Van alle opheffingen in de bouw was 6,1% een faillissement.
  • Sinds medio 2016 stabiliseert het aantal faillissementen. Dit is goed zichtbaar in het driemaands voortschrijdend totaal. Sindsdien gaan gemiddeld 130 bedrijven per kwartaal failliet.

 Groot aantal zzp’ers drukt faillissementsgraad

  • De faillissementsgraad in de bouw lag altijd boven het gemiddelde niveau van alle sectoren. De enorme groei van het aantal éénmansbedrijven heeft er voor gezorgd dat het aantal bedrijven in de bouw ruim 40% boven het aantal van voor de crisis ligt. Bedrijven met één werkzaam persoon gaan doorgaans veel minder vaak failliet, maar worden simpelweg opgeheven. Dit verklaart dat de faillissementsgraad in de bouw op dit moment lager is dan voor de crisis.

Verwachting ABN AMRO

  • Voor 2017 en 2018 verwacht ABN AMRO dat het aantal faillissementen jaarlijks met 5-10% kan dalen in de bouwsector.
  • Doordat de woningbouw sterk toeneemt, is de verwachting dat de faillissementen in deze branche harder kunnen dalen.

Bovenstaande analyse is onderdeel van de publicatie: “Minder ontsporingen: economie loopt als een trein”. Deze is hier te downloaden:

Faillissementen-06-2017-1-3.pdf (360 KB)
Download

Bron: CBS, bewerking ABN AMRO Economisch Bureau