Faillissementen agrarische sector naar historisch laag niveau

door: Nadia Menkveld

Update Faillissementen:

Dalende trend leidt naar historisch laag niveau

  • In de eerste helft van 2017 gingen er twintig agrarische bedrijven failliet. Het aantal faillissementen in de agrarische sector is al sinds 2013 aan het dalen en bevindt zich nu op een historisch laag niveau.
  • Ook het aantal bedrijven is sinds 2013 weer aan het toenemen. In de afgelopen vier jaar kwamen er gemiddeld 3000 bedrijven bij, maar stopten er zo’n 2.400 bedrijven.
  • In 2016 waren er 2.437 opheffingen van bedrijven; slechts 47 daarvan betroffen een faillissement.
  • Er vindt schaalvergroting plaats in de agrarische sector. Veel bedrijven zijn overgenomen, maar ook het gebrek aan een bedrijfsopvolger is een belangrijke reden voor een bedrijf om ermee te stoppen.

Faillissementsgraad laagste van alle sectoren

  • De faillissementsgraad is traditioneel laag in de agrarische sector. Bedrijven hebben een lange levensduur. Ook als we kijken naar de opheffingsgraad dan scoort de sector aanzienlijk lager dan in andere sectoren.

Verwachting ABN AMRO

  • Voor 2017 en 2018 verwacht ABN AMRO een stabilisering van het aantal faillissementen in de agrarische sector.
  • De economische groei is stabiel. Het gestegen positieve ondernemersvertrouwen past in dit beeld. De prijzen voor zuivel en varkensvlees zijn verbeterd en voor de visserij geldt dat een grotere capaciteit voor groei van de volumes zal zorgen. De onzekerheid over Brexit werpt wel een schaduw over het verder relatief positieve beeld.

Bovenstaande analyse is onderdeel van de publicatie: “Minder ontsporingen: economie loopt als een trein”. Deze is hier te downloaden:

Faillissementen-06-2017-1.pdf (360 KB)
Download

Bron: CBS, bewerking ABN AMRO Economisch Bureau