Omzetgroei in alle transportbranches

door: Madeline Buijs

De wereldeconomie, eurozone en de Nederlandse economie blijven groeien. Ook de wereldhandel blijft naar verwachting groeien in 2017 en 2018. Dit is positief voor de transportsector. In het eerste kwartaal was er dan ook in alle transportbranches omzetgroei te zien.

Meer informatie is te vinden in de Stand van Transport van augustus 2017:

Stand-van-Transport-augustus-2017-1.pdf (877 KB)
Download

Omzetgroei in alle branches in eerste kwartaal van 2017

De omzet steeg in het eerste kwartaal van 2017 in alle branches. De omzet van goederenwegvervoerders steeg met 7,8% j-o-j. Het was daarmee het 14e kwartaal op rij dat deze branche omzetgroei liet zien. Ook de omzet van opslagbedrijven (+1,6% j-o-j) en van logistieke dienstverleners (+4,6% j-o-j) steeg in het eerste kwartaal. Opvallend is zowel de omzetgroei in de zee- en kustvaart en de binnenvaart. De omzet van bedrijven actief in de zee- en kustvaart steeg in het eerste kwartaal met 5,9% j-o-j en die van binnenvaartondernemers met 6,1% j-o-j. Voor bedrijven in de zee- en kustvaart is dit de eerste omzetgroei sinds het tweede kwartaal van 2014. De omzetgroei wordt veroorzaakt door een sterke prijsstijging in het eerste kwartaal. In de binnenvaart had deze prijsstijging te maken met laagwater.

Vrachtvluchten Schiphol nemen minder hard toe

In het eerste halfjaar van 2017 steeg het vervoerde volume via Schiphol met 8,7% j-o-j. De wereldhandel steeg in de eerste vijf maanden van 2017  met 2,9% j-o-j. Schiphol groeit dus nog steeds harder. Het aantal vliegbewegingen van vrachtvluchten steeg in het eerste halfjaar van 2017 1,7% j-o-j. In 2016 steeg het aantal vliegbewegingen nog met 6,2%. Er wordt steeds meer vracht met passagiersvluchten vervoerd. Ook is de capaciteit van Schiphol beperkt, waardoor het aantal vrachtvluchten nog maar beperkt kan stijgen.

Goed eerste halfjaar voor de Nederlandse havens

De overslag in de Rotterdamse haven steeg met 3,9% j-o-j in het eerste halfjaar van 2017. De overslag van droge bulk in Rotterdam groeide in het eerste halfjaar van 2017 met 5,2% j-o-j. Vooral de agribulk blijft het goed doen. De natte bulk deed het in 2016 al niet heel goed en dat heeft zich in het eerste halfjaar van 2017 doorgezet. De overslag daalde met 1% j-o-j. In 2016 werden er al meer containers in Rotterdam overgeslagen en deze trend zette in het eerste halfjaar van 2017 stevig door. De overslag van containers steeg met 10,4% j-o-j. Daarmee neemt Rotterdam ook een voorsprong op de haven van Antwerpen, waar de overslag van containers ‘maar’ met 2% j-o-j steeg in het eerste halfjaar van 2017. De effecten van Maasvlakte 2 en de aanleg van twee nieuwe containerterminals beginnen nu duidelijk te worden.

De Amsterdamse haven had ook een goed halfjaar. De overslag van droge bulk steeg hard. De overslag van steenkolen steeg met 20% j-o-j en de overslag van overige droge bulk waaronder bouwgrondstoffen steeg met 17% j-o-j. Ook de containeroverslag deed het goed met een stijging van 6,9% j-o-j.

Ook in de binnenvaart zijn containers de uitschieter

Het binnenvaartvolume daalde in het eerste halfjaar van 2017 met 2,4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Er werd minder binnenlands vervoerd (-2,5% j-o-j), er was minder afvoer (-4% j-o-j) en de doorvoer daalde in het eerste kwartaal ook, met 1,3% j-o-j. Alleen de aanvoer van producten was stabiel in het eerste halfjaar van 2017.

In het eerste halfjaar van 2017 werd zowel minder droge bulk als natte bulk vervoerd. Net als in de Rotterdamse haven doet het containervervoer het goed. Het aantal containers  dat werd vervoerd in het eerste halfjaar van 2017 steeg met 4,2%. Hiervan kunnen droge bulkschepen profiteren, want  containers worden in dezelfde schepen vervoerd. Nu het vervoer van droge bulk blijft tegenvallen, is dit voor droge bulkschepen een goed alternatief.

Vervoerde volume via het spoor daalde licht in het eerste kwartaal van 2017

Het goederenvervoer over het spoor daalde in het eerste kwartaal van 2017 met 0,4% j-o-j. Zo’n 92% van het volume wordt internationaal vervoerd. Duitsland en Italië zijn de belangrijkste bestemmingen. In het eerste kwartaal van 2017 daalde het internationaal vervoer met 2,4% j-o-j. De meeste goederen werden afgevoerd. De haven van Rotterdam is hiervoor een belangrijk beginpunt. De afvoer van goederen daalde met 7,1% j-o-j. Wel werden er meer goederen aangevoerd (+4,4% j-o-j), meer goederen doorgevoerd (+29,3% j-o-j) en meer goederen binnenlands vervoerd (+29,2% j-o-j).

Faillissementen blijven dalen

In het eerste halfjaar van 2017 is het aantal faillissementen flink afgenomen. Het aantal daalde met 9,9% op jaarbasis. In totaal gingen in het eerste halfjaar van 2017 109 transportbedrijven failliet. Het aantal faillissementen daalt sinds eind 2013. De meeste faillissementen zijn te zien in het wegvervoer. Ook in deze branche neemt het aantal faillissementen sterk af, namelijk met 13,7% j-o-j in het eerste halfjaar van 2017. In het spoorvervoer en de binnenvaart gingen het in eerste halfjaar van 2017 geen bedrijven failliet. In het spoorvervoer zijn sinds 2009 geen bedrijven meer failliet gegaan.