Het belang van kwartaalcijfers van beursgenoteerde bedrijven voor het opbouwen van sectorkennis

door: Han Mesters

Beursgenoteerde bedrijven zijn een interessante bron voor sectorkennis en wel vanwege twee belangrijke redenen. In de eerste plaats rapporteren zij vaak om de 3 maanden en geeft dat een goed, frequent overzicht van de marktomstandigheden in een specifieke eindmarkt. In de tweede plaats organiseren de grotere beursgenoteerde bedrijven vaak zogeheten ‘investor days’ of ‘capital market days’ waarin zij uitgebreid stil staan bij marktontwikkelingen, innovatie en business modellen.

Binnen de drie pilaren die ABN AMRO vastgesteld heeft in zakelijke dienstverlening (HR services, Professional Services en Facility Management), kunnen we ons voordeel opdoen met sectorkennis van deze beursgenoteerde bedrijven. Welke bronnen zijn er en waar zijn deze te vinden?

 

•••kwartaalcijfers-fin.pdf (823 KB)
Download