FX Weekly: Jackson Hole in focus

door: Georgette Boele

In deze publicatie: Notulen van de Fed en de ECB houden EUR/USD in balans. Alle aandacht gaat nu uit naar Jackson Hole. De Zweedse kroon zit in de lift door hogere inflatiecijfers

170818-FX-Weekly.pdf (153 KB)
Download

De notulen houden EUR/USD in balans

De notulen van de vergadering van de Fed lieten zien dat Fed-functionarissen zich bezorgder maken over de lage inflatie. Als gevolg hiervan daalde de kans dat de Fed de rente dit jaar zal verhogen van 44% naar 34%, volgens de inschatting in de markt. Hierdoor daalde ook de Amerikaanse dollar. Een dag later werden de notulen van de ECB gepubliceerd. Deze lieten zien dat de ECB de ontwikkelingen op de valutamarkten en de financiële condities nauwgezet volgt. Verder kwam er uit naar voren dat beleidsmakers het van cruciaal belang vinden te voorkomen dat bepaalde signalen ten aanzien van het eventuele einde aan het super-accomoderende beleid teveel de nadruk krijgen. Met andere woorden: de communicatie zal in de komende weken waarschijnlijk voorzichtig blijven en details zullen ontbreken.

Focus op het centrale banken symposium in Jackson Hole

Het is dus maar de vraag of Mario Draghi zich volgende week op het symposium van centrale banken in Jackson Hole zal uitlaten over het monetaire beleid. Het is waarschijnlijk dat er meer details over het monetaire beleid en tapering bekend worden op de ECB-vergadering van 7 september. Daarentegen zal Janet Yellen van de Fed zich  in Jackson Hole waarschijnlijk wel duidelijk uitlaten over het beleid van de Fed. Wat houdt dit in voor de valutamarkten? We denken dat de verwachtingen over de renteverhogingen van de Fed op zo’n dieptepunt zitten dat het onwaarschijnlijk is dat het de Amerikaanse dollar verder onder druk zal zetten. Op dit moment is er één renteverhoging van 25 bp. voor het einde van 2018 ingeprijsd. Minder dan dit is onwaarschijnlijk terwijl, als de financiële markten weer meer renteverhogingen gaan inprijzen, dit de dollar vermoedelijk steunt. We denken dat de kans op een aanzienlijke daling van de dollar op dit moment beperkt is. Daarentegen is de euro kwetsbaar als de ECB de verwachtingen over renteverhogingen zal temperen. Dit zal zeer waarschijnlijk winstnemingen in de euro tot gevolg hebben. In dit geval kan EUR/USD naar 1,15 zakken en EUR/GBP naar 0,88.

De Zweedse kroon zit in de lift versus de euro

Deze week werden Zweedse inflatiecijfers gepubliceerd. Deze waren veel hoger dan verwacht. De inflatie steeg naar 2,2% jaar-op-jaar in juli, van 1,7% in juni. De kerninflatie steeg naar 2,4% in juli (1,9% in juni). Deze cijfers volgen op zeer sterke data over economische groei en detailhandelsverkopen. De Zweedse kroon steeg versus de euro omdat de kans is toegenomen dat de Zweedse centrale bank het monetaire beleid minder verruimend zal maken. Beleggers zijn echter voorzichtig omdat zij verschillende malen de deksel op de neus hebben gekregen als ze minder verruimend monetair beleid verwachtten. Wij zijn van mening dat de Zweedse economie krapper monetair beleid nodig heeft. De Zweedse kroon is zwaar ondergewaardeerd binnen de groep van belangrijkste valuta’s. De waarde volgens koopkrachtspariteit van EUR/SEK is 7,99. We verwachten een verdere stijging van de Zweedse kroon binnen anderhalf jaar naar 8,75.