FX Weekly – Jackson Hole heerst, behalve…

door: Georgette Boele

  • In de ban van Jackson Hole…
  • …behalve de Noorse kroon en de Canadese dollar
  • EUR/GBP door 0,92
170825-FX-Weekly.pdf (56 KB)
Download

Jackson Hole domineert valutamarkten…

De valutamarkten zijn op dit moment volledig in de ban van wat Fed-voorzitter Janet Yellen en ECB President Mario Draghi zullen zeggen op het symposium voor centrale banken in Jackson Hole later vandaag. We denken dat na hun spreekbeurten de Amerikaanse dollar iets kan herstellen en de euro (tegenover een groot aantal valuta’s) tijdelijke kan verzwakken als gevolg van winstnemingen op long euro posities. De marktreacties worden vanmiddag en vanavond op de voet gevolgd. De bewegingen zouden ook groter kunnen zijn omdat de liquiditeit in de markt relatief laag is in verband met de vakantieperiode. De liquiditeit op de valutamarkten is vrijdagmiddag en -avond los van de vakantie ook altijd al lager.

…behalve de Noorse kroon en de Canadese dollar

Er zijn ook valuta’s die zich deze week weinig hebben aangetrokken van Jackson Hole. Goede voorbeelden zijn de Noorse kroon en de Canadese dollar. De Noorse kroon was de sterkste belangrijkste valuta deze week, gevolgd door de Canadese dollar. Het Noorse economische-groeicijfer over het tweede kwartaal was erg sterk (ver boven de marktverwachting); de meeste componenten van de groei droegen hieraan bij zoals particuliere consumptie, investeringen in vaste activa en overheidsuitgaven. Als gevolg hiervan is de Noorse kroon gestegen. In Canada verrasten detailhandelsverkopen in positieve zin. Dit gaf de Canadese dollar ook een duwtje in de rug. We denken dat aan de opmars van de Canadese dollar tijdelijk een einde zal komen omdat het moeilijk wordt aan de hoge verwachtingen ten aanzien van renteverhogingen te voldoen. Met andere woorden: de renteverhogingen die wij verwachten (75 bp. totaal tot het einde van 2018) zitten al in de prijs verdisconteerd. Verder verwachten we op korte termijn enig herstel van de Amerikaanse dollar. We denken dat de Noorse kroon meer potentieel heeft en we verwachten dat de Noorse kroon verder zal aansterken. We voorspellen twee renteverhogingen van 25 bp. in 2018. De financiële markten zullen hier deels op anticiperen in 2017.

EUR/GBP door 0,92

Deze week is EUR/GBP gestegen tot boven 0,92 als gevolg van een relatief sterke euro en groeiende bezorgdheid over Brexit. EUR/GBP is nu op het niveau van de maanden na het Brexit-referendum. In oktober 2016 steeg EUR/GBP zelfs naar een piek van 0,9415. We denken dat de beweging te hard gegaan is. We verwachten een lagere EUR/GBP als de euro verzwakt als gevolg van winstnemingen.