Extreem sterke groei Nederlandse economie in tweede kwartaal 2017

door: Nico Klene

In het tweede kwartaal groeide de Nederlandse economie twee keer zo hard als in de voorgaande kwartalen. Het bruto binnenlands product (BBP) steeg met liefst 1,5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (k-o-k) – volgens voorlopige cijfers van het CBS. Het cijfer is veel hoger dan verwacht en ook veel hoger dan de gemiddelde groei in de eurozone (0,6% k-o-k). Verder is de BBP-stijging in het eerste kwartaal naar boven bijgesteld (van 0,4% naar 0,6%).

Alle bestedingen droegen bij aan de sterke groei

Alle bestedingscomponenten zorgden voor de expansie in het tweede kwartaal. De grootste bijdrage kwam van de netto-uitvoer (uitvoer – invoer) en de consumptie van gezinnen. Deze zorgden voor respectievelijk 0,7%-pt en 0,4%-pt groei van het BBP.
De investeringen in vaste activa stegen ook, maar wat minder dan in het (wel heel sterke) eerste kwartaal. Bij de woninginvesteringen zien we dat de groei geleidelijk afneemt. Maar met 2% k-o-k was deze nog steeds fors.

Bij de versnelling van de economische groei in het voorbije kwartaal kan een kleine kanttekening worden geplaatst. Het BBP wordt al enkele jaren gedrukt door het steeds verder dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Ook in het eerste kwartaal was dat het geval. Als we daarvoor corrigeren, zou het groeicijfer in het eerste kwartaal op 0,9% k-o-k zijn uitgekomen en in het tweede kwartaal op ongeveer 1,4%. Dat is nog steeds een fors cijfer, maar de versnelling in het tweede kwartaal valt wat kleiner uit.

BBP-raming 2017 flink omhoog

Dankzij het sterke BBP-cijfer van het tweede kwartaal en de opwaartse bijstelling voor het eerste kwartaal zal de expansie in heel 2017 hoger uitkomen dan verwacht – ook als de groei in de zomer flink zou terugvallen in reactie op het heel sterke tweede kwartaal. Onze nieuwe groeiraming voor 2017 gaat waarschijnlijk omhoog naar 3% of meer.