Creatieve destructie: online en offline

door: Han Mesters

Een regelmatig terugkerend onderwerp in deze blogs: hoe gaan bedrijven om met de grote veranderingen waarmee ze geconfronteerd worden? In dit blog willen we stilstaan bij de veranderingen die plaatsvinden bij de online positionering van bedrijven. Ook hier staat de tijd niet stil.

De waan van de dag

Innovatie staat hoog op de agenda bij veel bedrijven. Vanwege een aantal redenen. Een van de redenen is dat innovatie wordt opgelegd door de Raad van Commissarissen of Raad van Bestuur. Een andere reden is omdat de concurrentie ook investeert in innovatie. Nog een andere reden is dat werknemers vanuit eigen initiatief gestart zijn met innoveren.

Een ding is zeker:

Een veel voorkomende ‘rem’ op innovatie is dat bedrijven denken dat het allemaal niet zo hard gaat met de veranderingen (disruptie) in hun businessmodel en verdienmodel. Welke argumenten kunnen we aandragen om het gevoel van urgentie in de bestuurskamers te vergroten?

Een recent rapport van Innosight over de gemiddelde levensduur van beursgenoteerde bedrijven in de Amerikaanse S&P 500 index laat zien dat disruptie niet onderschat moet worden:

  • In 1965 bleven bedrijven gemiddeld 33 jaar in de S&P 500. In 1990 was dit nog maar 20 jaar. De verwachting is dat de levensduur van bedrijven binnen de S&P 500 terug loopt naar 14 jaar in 2026. Zie figuur 1.

Figuur 1. Bron: https://www.inc.com/ilan-mochari/innosight-sp-500-new-companies.html

  • Volgens Innosight zal ongeveer 50 procent van de bedrijven in de S&P 500 vervangen worden in de komende 10 jaar, als de huidige ‘churn rate’ van kracht blijft.

Natuurlijk is het zo dat overnames ook een belangrijke reden zijn dat veel bedrijven uit de S&P 500 verdwijnen. Gelukkig is het besef inmiddels doorgedrongen dat veel bedrijven genoodzaakt zijn hun business modellen te veranderen. Zie figuur 2.

Figuur 2, Bron: Innosight, Corporate Longevity: Turbulence, Ahead for Large Organizations, 2016.

Toch gaat die noodzakelijke verandering langzaam. Waarom? Ook daar heeft het onderzoek van Innosights een antwoord op dat herkenbaar is. Op de vraag ‘wat is het grootste obstakel binnen uw organsiatie dat veranderd moet worden om adequaat te reageren op verandering in de markt en disruptie?’, geeft 40% van de respondenten als antwoord op deze vraag als belangrijkste reden:  “de waan van de dag’.

Figuur 3.

Online creatieve destructie

Voor een aantal sectoren is de opkomst van het Internet een belangrijke bedreiging geweest van hun busines model. Denk aan de media- en de retailsector. Zo is Amazon volop in het nieuws de laatste tijd omdat ze ook steeds meer ‘voelbaar’ worden in de ‘bricks en mortar’ wereld, onder meer door de recente overname van Wholefoods.

Figuur 4.

Million Dollar Homepage

Toch gebeurt er in de ‘online’ wereld ook veel: ook daar is sprake van disruptie. Zo werd er al in 2005 een van de meest ingenieuze advertentie ideeën van het internet tijdperk gelanceerd. Alex Tew lanceerde toen de zogeheten ‘Million Dollar Homepage’, waar iedereen eigenaar kon worden van zijn eigen stukje internet geschiedenis door het kopen van zogeheten ‘pixels-plots’ (met een minimum van 10×10 pixels voor een prijs van 1 dollar per pixel) op een groot digitaal canvas. Zie figuur 5.

Figuur 5. Bron: http://www.zerohedge.com/news/2017-08-12/error-404-visualizing-internets-digital-decay

In figuur 6 is een overzicht te zien van de links op de Million Dollar Homepage die nu nog werken (groen).

Figuur 6.

Van ‘Clicks naar Bricks’

Gaat de wereld gedomineerd worden door de Amazons, Cool Blue’s en Young Capitals van deze wereld (om wat dichter bij huis te blijven)? Bedrijven die online beginnen, sterk groeien en vervolgens ook de traditionele ‘offline’ wereld oprollen? Zo’n vaart zal het niet lopen. Toch….?

 

NB. Deze blog is eerder geplaatst op deze website: https://cfo.nl/artikel/creatieve-destructie-online-en-offline