Visie op rente en euro – ECB hint op aanpassing beleid

door: Nico Klene

Visie ongewijzigd, maar raming lange rente iets omlaag

  • ECB gaat begin 2018 haar obligatieaankopen verlagen
  • Pas daarna gaat zij de rente verhogen
  • De lange rente zal dit en volgend jaar verder stijgen, maar omdat ECB iets voorzichtiger lijkt dan we dachten, voorzien we voor het tweede halfjaar iets minder rentestijging
  • De dollar verzwakt ten opzichte van de euro
2017-07-visie.pdf (152 KB)
Download

ECB hint (opnieuw) op wijziging beleid …

Na de ‘rentevergadering’ begin vorige maand heeft ECB-president Draghi voorzichtige aanwijzingen gegeven dat de Bank haar beleid binnenkort waarschijnlijk wat gaat aanpassen. Zoals verwacht, heeft hij gezegd dat de risico’s voor de groei nu meer in evenwicht zijn. Voorheen zei hij steeds dat de kans (het risico) op tegenvallers voor de groei groter was dan de kans op meevallers. Verder zei hij nu niet meer dat de rente “voor langere tijd op het huidige of een lager niveau zal liggen”. Het woord ‘lager’ is geschrapt.

Dit is een aanpassing van de zogeheten ‘forward guidance’. Eerlijk gezegd hadden wij verwacht dat de ECB nóg een passage zou schrappen. Dat is echter niet gebeurd: de ECB houdt nog steeds de mogelijkheid open dat de kwantitatieve verruiming wordt opgevoerd.

Vorige week heeft Draghi opnieuw op een aanpassing gehint. Hij was zelfs nog iets duidelijker. Hij meende dat de huidige lage inflatie vooral wordt veroorzaakt door tijdelijke factoren. Daar “kijkt de ECB doorheen”. Tegelijk legde hij meer nadruk op het gunstiger beeld van de economische groei.

… maar heeft nog geen maatregelen aangekondigd

Maatregelen heeft de ECB echter nog niet aangekondigd. We gaan ervan uit ze dat in september gaat doen. Vermoedelijk maakt de Bank dan bekend dat ze begin 2018 gaat beginnen met het stapsgewijs terugschroeven van de obligatieaankopen. In juni kan het opkoopprogramma dan worden beëindigd, waarna in de tweede helft van het jaar een eerste rente¬verhoging kan volgen.

Vanwege de lage loonstijgingen en de inmiddels sterkere euro (zie rechts) bestaat echter de kans dat de ECB het opkoop¬programma langzamer terugdraait en de rente later verhoogt.

Bij dit ECB-beleid zullen de één- en driemaands-Euriborrentes nog geruime tijd negatief blijven. Wel zullen deze rentes in de loop van 2018 iets minder negatief worden.

Lange rente omhoog, maar raming iets verlaagd

De tienjaarsrente is in juni wat gestegen. Die stijging zagen we overigens pas in de laatste week van de maand. De stijging was het gevolg van uitspraken van enkele bankpresidenten. De ECB, de Bank of England en de Bank of Canada lieten een minder ‘verruimingsgezind’ geluid horen. Daarmee lijken ze te bewegen in de richting van de Amerikaanse Fed, die vorige maand de rente opnieuw verhoogde.


Toch hebben we onze ramingen voor de lange rentes wat verlaagd. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de ECB begin vorige maand wat minder ‘hawkish’ was dan wij hadden verwacht (zie opmerking linker kolom). Ook hebben we onze inflatieramingen wat verlaagd. Bovendien kunnen de politieke risico’s in Italië de opwaartse druk op de rente in Duitsland en Nederland wat afzwakken. Dat neemt niet weg dat we blijven uitgaan van een geleidelijke, verdere stijging van deze rente.

Geleidelijke verzwakking van dollar

De dollar is vorige maand iets verzwakt ten opzichte van (onder meer) de euro. Dat had te maken met de hiervoor genoemde uitspraken van de centrale banken. Het begint tot de markten door te dringen dat niet alleen in de VS maar ook elders het pad van monetaire verruiming zal worden verlaten. Op korte termijn kan die druk op de dollar – tijdelijk – nog wat toenemen – tot USD 1,16-1,17 per euro.

Onze prognoses voor eind 2017 en eind 2018 zijn respectievelijk 1,15 en 1,20. Vooral de beleids¬aanpassing door de ECB zal de euro volgend jaar waarschijnlijk ondersteunen.