TMT-sector hofleverancier van de circulaire economie

door: Steven Peters

 

Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten duizenden kleine en grote bedrijven omschakelen naar een nieuw businessmodel, stelt ABN AMRO in de vandaag verschenen publicatie ‘TMT-sector hofleverancier van de circulaire economie’. De bank ondersteunt TMT-bedrijven die de stap naar een circulair businessmodel maken met nieuwe financieringsmodellen. Deze modellen zijn een onderdeel van ABN AMRO’s ambitie om in 2020 in alle sectoren door minimaal 100 deals één miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen te hebben gefinancierd waarmee één miljoen ton CO2-uitstoot wordt bespaard.

De nieuwe verdienmodellen die uit de circulaire economie voortkomen, zorgen voor grote verschuivingen in verschillende sectoren. De economische betekenis van dienstverlening en IT groeit explosief, terwijl die van tastbare activa geleidelijk kleiner wordt. Dit zorgt er ook voor dat een verschuiving van ‘bezit’ naar ‘gebruik’ op gang komt. ABN AMRO verwacht dat de opbrengsten van productverkoop teruglopen, terwijl leaseconstructies, betalen op basis van gebruik, output en aftersales services juist zullen bijdragen aan winstgevende groei. Dat heeft voor alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven gevolgen.

TMT als smeerolie circulaire productieketens
De TMT-sector is een cruciale schakel in de circulaire revolutie en fungeert als aanjager van verandering in alle sectoren. Circulaire productieketens zijn veel complexer dan traditionele, lineaire productiekolommen. Software en internettoepassingen kunnen deze transitie – en hiermee de opkomst van de circulaire economie – versnellen. Deelplatformen behoren tot de kansrijkste circulaire verdienmodellen. Zij zijn het verst ontwikkeld en al volop onderdeel van het dagelijks leven. Ook kan de TMT-sector bijdragen aan de circulaire economie door haar eigen producten en diensten aan te passen. Zowel bij de productie van hardware als bij traditionele media is een flinke reductie van grondstoffen en energiegebruik mogelijk. Zo vormen afgedankte apparaten wereldwijd enorme hoeveelheden elektronisch afval. Deze e-waste kan worden beperkt door de levensduur van elektronica te verlengen, wat mogelijk is door onderdelen te vervangen. Een overgang naar een meer modulaire productie van computers, IT-apparatuur en elektronica is een logische stap in de richting van een meer hardwarebranche. Veel winst is ook te behalen bij uitgevers van printmedia. Verdere uitfasering van grondstoffen als papier en inkt door digitalisering ligt binnen handbereik. 

Hofleverancier van de circulaire economie
De circulaire economie vraagt om een andere visie op financieringsmodellen. “Relaties in een circulaire productieketen zijn veel intensiever: tussen toeleveranciers onderling, maar vooral tussen klant en leverancier. Dat machines en elektrische apparaten met elkaar kunnen communiceren, is hierbij cruciaal. De nieuwe ontwerp- en productiemethoden die hiervoor nodig zijn, vragen om innovatieve industriële software en internetverbindingen. Deze ontwikkelingen maken de TMT-sector hofleverancier van de circulaire economie”, zegt Steven Peters, Sector Banker Technologie, Media en Telecom van ABN AMRO. “De verschuiving naar product-dienstsystemen biedt op twee niveaus kansen voor de TMT-sector: bedrijven kunnen zelf nieuwe toepassingen introduceren of met software-oplossingen bijdragen aan oplossingen in andere sectoren. ABN AMRO kijkt welke financieringsmogelijkheden passend zijn en wil klanten in de TMT-sector in staat stellen de kansen van de circulaire economie te benutten.” 

ABN_AMRO_Rapport_Alles_van_Waarde_TMT.pdf (2 MB)
Download