Tegengestelde krachten dicteren prijzen grondstoffen

door: Casper Burgering , Georgette Boele , Hans van Cleef , Nadia Menkveld

De prijsvorming van grondstoffen wordt momenteel bepaald door de dynamiek van elkaar tegenwerkende krachten. Op de goudmarkt ondersteunt een lagere Amerikaanse dollar de prijzen. Aan de andere kant zorgt het vooruitzicht op minder monetaire versoepeling of zelfs aanscherping door centrale banken voor een drukkend effect op de prijzen. Op de oliemarkt is de productiebeperking vanuit de Opec de opwaartse kracht van prijzen. Deze wordt tot op zekere hoogte geneutraliseerd door een toename van de productie in de Verenigde Staten. Op de staalmarkt is de vraag robuust, wat zou moeten leiden tot hogere prijzen. Maar de overvloedige voorraden staal zorgen dat significante prijsstijgingen van staal beperkt blijven. Het droge weer leidde tot zorgen over de toekomstige voorraden sojabonen, met prijsstijgingen tot gevolg. De toename van het areaal sojabonen ( ten koste van tarwe), een goede oogst en voldoende voorraden heeft de prijsstijging getemperd.

Download in het Engels:

Monthly-Commodity-Update-July-2017-final.pdf ()
Download