Negatieve effecten Brexit stoppen ondernemers niet van groeistrategie

door: Kasper Buiting

De export is van groot belang voor de TMT-sector. De afzet van telecommunicatie-en computerdiensten in het buitenland komt in totaal neer op EUR 33 miljard. Dat is ongeveer de helft van de totale omzet. Van deze EUR 33 miljard wordt 12% in het VK afgezet. Daarmee is het VK van wezenlijk belang voor bedrijven in deze sector. Het zwakke pond zal een negatief effect hebben op deze afzet. De import van diensten en producten vanuit het VK wordt goedkoper, maar deze is kleiner dan de export naar het VK van de sector. Een ander direct effect van de Brexit is dat het mogelijk moeilijker wordt om Brits IT-personeel aan te trekken of te behouden.

Voorlopig is het producentenvertrouwen in het VK hoog. Op termijn kan Brexit en de voortdurende onzekerheid het vertrouwen in zowel het VK als het vasteland ondermijnen. Dit gaat mogelijk ten koste van de investerings-behoefte van bedrijven en dat kan deze sector raken. Door Brexit blijven rentestanden vermoedelijk een langere tijd laag. Dit vormt een voedings-bodem voor overnames en fusies in de IT-branche. Deze lage rente kan daarnaast gunstig uitpakken voor kapitaalintensieve bedrijven, waaronder telecombedrijven die zelf infrastructuur beheren.

Update-Economie en Sectoren Brexit_juli 2017.pdf (744 KB)
Download