Invloed Brexit voor bouwbedrijven vooral individueel bepaald

door: Madeline Buijs

De Brexit heeft voor de bouwsector als geheel beperkte gevolgen. In 2016 werd voor EUR 2,6 miljard aan bouwdiensten geëxporteerd. Met EUR 335 miljoen was het VK wel de belangrijkste bestemming, maar het aandeel van 13% is beperkt. Ter vergelijking: de Nederlandse bouwproductie bedroeg in 2016 EUR 61,5 miljard. Voor individuele bedrijven is het mogelijke effect veel groter. Vooral grote bouwbedrijven, de exporterende bouwmaterialenindustrie en ingenieursbureaus zijn actief in het VK. Zij kunnen last ondervinden van een zwakkere pond en mogelijke handelsbelemmeringen. Wanneer Nederlandse bouwbedrijven en producenten hier materialen produceren en deze naar het VK exporteren of wanneer zij voor hun werk in het VK in ponden worden betaald, bestaat het risico dat zij door een zwakker pond duurder worden dan hun Britse collega’s. Dit is een risico wanneer zij voor een groot deel van hun werk afhankelijk zijn van het VK. Het is afwachten hoe de handelsrelatie met het VK eruit gaat zien, maar de exporterende bouwbedrijven en producenten lopen het risico dat hun goederen minder makkelijk het VK in kunnen. Producenten van hout en van bouwmaterialen van klei exporteren allebei 17% van hun goederen naar het VK. Indirect kan een eventuele recessie in het VK zorgen voor minder investeringen in de bouw, waardoor er minder werk in het VK voor Nederlandse bedrijven zal zijn.

Update-Economie en Sectoren Brexit_juli 2017.pdf (744 KB)
Download