Gevolgen van Brexit relatief beperkt in de dagelijkse praktijk

door: Kasper Buiting

De zakelijke dienstverlening is goed voor 32% van de export van diensten naar het VK. Ook relatief gezien is de sector bovengemiddeld afhankelijk van het VK. De export bestaat voor een deel uit diensten die aan het VK geleverd worden en voor een deel uit ondersteunende diensten aan de exporterende sectoren. Door de wisselkoerseffecten worden diensten duurder voor bedrijven en consumenten in het VK. De zakelijke dienstverlening ondervindt dus directe gevolgen van Brexit door een afnemende vraag naar zijn diensten. Indirect zal de zakelijke dienstverlening effecten ondervinden doordat de deelbranches van deze sector sterk verbonden zijn met de economische groei in Nederland. Als door Brexit en de onzekerheid daarover de economie minder hard groeit, dan heeft dat een negatief effect op de sector.

Branches die veel (ondersteunende) diensten bieden in het VK worden door wisselkoerseffecten sterker dan gemiddeld geraakt. De juridische dienstverlening kan profijt halen uit extra vraag naar juridisch advies, maar ook negatieve effecten ondervinden van de verminderde vraag naar begeleidende juridische diensten bij de export. Voor incassobureaus, beveiligingsbedrijven en de schoonmaakbranche verwachten wij relatief weinig gevolgen.

Update-Economie en Sectoren Brexit_juli 2017.pdf (744 KB)
Download