FX Weekly – Stilte voor de storm

door: Georgette Boele

  • Onzekerheid over inflatie zet Amerikaanse dollar onder druk
  • Nu is de ECB aan zet
  • De ECB zal mogelijk aangeven dat financiele condities zijn verkrapt
  • Dit kan leiden tot wat winstneming in de euro
  • De Bank of Canada stelde niet teleur en verhoogde de rente
  • Hogere inflatiecijfers in Zweden leiden tot verwachting dat de Riksbank mischien ook haar communicatie verandert
170714-FX-Weekly.pdf (59 KB)
Download

Onzekerheid over inflatie zet Amerikaanse dollar onder druk

Deze week sprak Fed-voorzitter Janet Yellen tweemaal voor het Amerikaanse Parlement (House en Senate). Ze was niet in staat de financiële markten ervan te overtuigen dat de Fed dit jaar de rente met 25bp zal verhogen en volgend jaar met drie keer 25 bp. Yellen toonde zich wat onzeker over de lage inflatie. Dit is een signaal dat de rente langzamer zou kunnen worden verhoogd. Als gevolg hiervan daalde de Amerikaanse dollar tegenover de meeste valuta’s. De euro kon niet echt profiteren van de dollarzwakte. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat beleggers op dit moment nog niet overtuigd zijn dat ze door het niveau van 1,16-1,17 kunnen breken. Dit stimuleert winstnemingen tussen 1,14 en 1,15. Daar komt bij dat beleggers waarschijnlijk voorzichtig zijn, een week voor de ECB-vergadering.

Nu is de ECB aan zet

Beleggers zouden willen zien of de ECB reageert op de verkrapping van de financiële condities als gevolg van hogere rendementen op Duitse staatsobligaties en een sterkere euro. Denkbaar is dat de ECB aangeeft dat de financiële condities al teveel zijn verkrapt en dat dit zou kunnen leiden tot een langzamer terugdraaien van het ruime monetair beleid (tapering gevolgd door renteverhoging). Dan zouden beleggers over kunnen gaan tot winstneming. Hierdoor zou EUR/USD tijdelijk kunnen dalen. Mocht de ECB geen melding maken over de hogere rendementen op staatsobligaties en de duurdere euro, dan zal dit als signaal worden gezien dat de EUR/USD boven 1,16-1,17 kan stijgen. Deze ontwikkeling zal een bevestiging zijn van het technische opwaartse momentum. EUR/USD zal in een nieuwe fase terechtkomen en zal dan snel naar 1,20 stijgen. Wij zijn van mening dat de verkrapping van de financiële condities niet ongemerkt aan de ECB voorbij is gegaan en een melding hiervan is waarschijnlijk. Dit zou het opwaartse potentieel van EUR/USD tijdelijk af moeten remmen.

Bank of Canada stelt niet teleur

De Canadese dollar was vóór het rentebesluit van de Canadese centrale bank (Bank of Canada) al flink gestegen omdat een renteverhoging in het verschiet lag. De Bank of Canada stelde niet teleur en verhoogde de rente met 25 bp naar 0,75%. Haar verklaring maakte duidelijk dat het monetaire beleid afhankelijk is van hoe de economie zich verder gaat ontwikkelen (data-dependent). Deze verklaring kon niet voorkomen dat de financiële markten de volgende mogelijke renteverhoging al zijn gaan inprijzen. Als gevolg hiervan steeg de Canadese dollar.

Is de Riksbank de volgende die zijn communicatie zal aanpassen?

Deze week werden Zweedse inflatiecijfers gepubliceerd. Deze waren boven verwachting waardoor de kans iets is toegenomen dat de Riksbank misschien de volgende centrale bank is die haar communicatie (forward guidance) zal aanpassen. Ondanks de hogere inflatiedruk heeft de Riksbank altijd verwachtingen over een mogelijke verandering in het monetaire beleid getemperd. We denken dat ze dit nu opnieuw zal doen. We zijn echter wel van mening dat vroeg of laat deze aanpassing er zal komen. Als gevolg hiervan zal de Zweedse kroon stijgen. We verwachten dat dit aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar zou kunnen plaatsvinden.