Efficiënte retourlogistiek zorgt voor versnelling circulair ondernemen

door: Bart Banning

Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten ook bedrijven in de transportsector omschakelen naar een nieuw businessmodel, stelt ABN AMRO in het vandaag verschenen rapport ‘‘Alles van Waarde”. De bank ondersteunt bedrijven in de sector Transport en Logistiek die de stap naar een circulair businessmodel maken met nieuwe financieringsmodellen. Deze modellen zijn een onderdeel van ABN AMRO’s ambitie om in 2020 in alle sectoren vanuit minimaal 100 deals één miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen te hebben gefinancierd waarmee één miljoen ton CO2-uitstoot wordt bespaard.

 

De nieuwe verdienmodellen die uit de circulaire economie voortkomen, zorgen voor grote verschuivingen in verschillende sectoren. Bij producerende sectoren is de link met de circulaire economie snel gevonden. De sector Transport en Logistiek heeft een duidelijk faciliterende rol. Te denken valt aan circulaire logistieke stromen, waardoor restproducten voor hergebruik worden teruggebracht in de keten. Ook is sprake van een verschuiving van ‘bezit’ naar ‘gebruik’. ABN AMRO verwacht dat de opbrengsten van productverkoop teruglopen, terwijl leaseconstructies, betalen op basis van gebruik, output en aftersales services juist zullen bijdragen aan winstgevende groei. Dat heeft voor alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven gevolgen. Het rapport beschrijft per sector wat de kansen zijn in een circulaire omgeving. In totaal komen 12 sectoren aan bod, waaronder Transport en Logistiek.

Transport: lading moet terug de keten in

Voor een overgang naar de circulaire economie is het belangrijk dat product- en transportstromen maximaal worden aangepast. Doordat de behoefte aan herbruikbare materialen toeneemt, ontstaan nieuwe goederenstromen. Zoals retourlogistiek: niet vóóruit, maar terug de keten in. Hiervoor moeten bevoorradingsketens worden aangepast. Een voorwaarde is dat logistieke ondernemers meer inzicht krijgen in veranderende productieprocessen bij opdrachtgevers. Verder is de sector een grootverbruiker van fossiele brandstoffen en speelt ze een rol in de overgang naar alternatieve energiedragers. Zo is optimalisatie van de beladingsgraad een uitdaging waarbij deelplatforms een oplossing kunnen zijn. Via deze weg kunnen logistieke netwerken met elkaar worden verbonden, wat ze geschikt maakt om circulaire ketens vorm te geven. Dat vereist een meer intensieve ketensamenwerking tussen opdrachtgevers en vervoerders. Alleen via deze weg kunnen bedrijven uit de sector Transport en Logistiek hun faciliterende rol in de circulaire economie realiseren.

Verschuiving naar ketenfinanciering

ABN AMRO financiert nu veelal op zichzelf staande transportbedrijven, maar ziet een verschuiving naar ketenfinancieringen. Dit wordt versneld door de circulaire economie en vraagt om een andere visie op financieringsmodellen. “In de circulaire economie worden zo veel mogelijk materialen hergebruikt, vanuit het streven om ketens volledig te sluiten. Hiervoor moet de inrichting van productieketens worden aangepast en dat beïnvloedt de rol van logistieke bedrijven. Bovendien is de logistieke sector verantwoordelijk voor maar liefst 17 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Hier is dus nog veel winst te behalen. Een voorbeeld is de levering van online bestellingen. Hoge percentages retourzendingen hebben gevolgen voor het leefklimaat in de grote steden. Een efficiënte retourlogistiek kan dan uitkomst bieden”, zegt Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek van ABN AMRO. “We kijken welke financieringsmogelijkheden onze klanten in de sector Transport en Logistiek in staat stellen in de komende jaren vanuit hun faciliterende rol de kansen van de circulaire economie succesvol te benutten.”

Volledig rapport

Van-sector-naar-circulaire-economie-Transport-en-Logistiek.pdf (2 MB)
Download

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

ABN AMRO

Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek

bart.banning@nl.abnamro.com 06 51 30 13 96