Brexit heeft effect, maar is ook kans voor transportsector

door: Madeline Buijs

Het VK is belangrijk voor de transportsector. In 2016 werd er voor EUR 4,7 miljard aan vervoersdiensten uitgevoerd naar het VK, 15% van alle vervoersdiensten. Na Duitsland is het VK de belangrijkste bestemming. Goederen worden vooral via short sea shipping en het wegvervoer naar het VK geëxporteerd. Het grootste gedeelte van de goederen wordt over het water vervoerd. Het VK en Nederland zijn de belangrijkste bestemmingen voor short sea shippping en sterk afhankelijk van elkaar. Het VK is voor het wegvervoer minder belangrijk. In 2016 had het VK een aandeel van 3%. Bedrijven krijgen het meeste last van eventuele handelsbelemmeringen. Wanneer douaneformaliteiten meer tijd in beslag gaan nemen, kan dat ondernemers veel geld kosten. Zij zijn gebaat bij open grenzen en het efficiënt en snel passeren daarvan. Door een zwakkere pond kan de concurrentiepositie van Nederlandse transporteurs verslechteren, waardoor zij mogelijk werk verliezen aan Britse vervoerders. Wanneer de economische groei in het VK terugloopt, worden transporteurs ook indirect geraakt. Het vervoersvolume richting het VK zal dan afnemen. Britse havens kunnen door de Brexit wel onaantrekkelijker worden, omdat continentaal Europa door handelsbelemmeringen lastiger te bereiken zal zijn. Nederlandse havens zijn een goed alternatief. Dit is positief voor short sea shipping en de binnenvaart.

Update-Economie en Sectoren Brexit_juli 2017.pdf (744 KB)
Download