Bloemen, Vlees en Vis gevoelig voor Brexit-impact

door: Nadia Menkveld

Het VK is, anders dan Nederland, erg afhankelijk van de import van agrarische producten. De zelfvoorzieningsgraad van het VK ligt namelijk met 54% erg laag. Voor de voorziening in voeding is het VK voor 27% afhankelijk van de EU. Nederland is het belangrijkste EU-land als het gaat om de import van voedingsmiddelen van het VK. Met name groente en fruit zijn belangrijke importproducten voor het VK. De zelfvoorzieningsgraad voor vlees, zuivel en eieren ligt een stuk hoger.

Door de daling van het Britse pond vorig jaar werden agrarische producten duurder. Een goed voorbeeld zijn de bloemen. In het VK wordt circa EUR 2 miljard uitgegeven aan bloemen. Het grootste deel (90%) komt uit het buitenland. Nederland is verreweg de belangrijkste toeleverancier. De importwaarde van Nederlandse bloemen is circa EUR 550 miljoen. Bloemen zijn echter prijsgevoelig. Door de lagere koers van het pond worden de bloemen duurder en neemt de vraag af.

Tenslotte is de visserij afhankelijk van de onderhandelingsresultaten tussen het VK en de EU. De Nederlandse vissers vrezen dat zij een belangrijk deel van de visgronden verliezen bij een harde Brexit.

Update-Economie en Sectoren Brexit_juli 2017.pdf (744 KB)
Download