Belevingseconomie biedt vrijetijdssector circulaire kansen

door: Stef Driessen

Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten duizenden kleine en grote bedrijven in de sector leisure omschakelen naar een nieuw businessmodel, stelt ABN AMRO in de vandaag verschenen publicatie ‘Leisure: belevingseconomie biedt circulaire kansen’. De bank ondersteunt bedrijven in de vrijetijdssector die de stap naar een circulair businessmodel maken met nieuwe financieringsmodellen. Deze modellen zijn onderdeel van ABN AMRO’s ambitie om in 2020 in alle sectoren vanuit minimaal 100 deals één miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen te hebben gefinancierd waarmee één miljoen ton CO2-uitstoot wordt bespaard.

De nieuwe verdienmodellen die uit de circulaire economie voortkomen, zorgen voor grote verschuivingen in verschillende sectoren. De economische betekenis van diensten groeit explosief, terwijl die van tastbare activa geleidelijk kleiner wordt. Dit zorgt er ook voor dat de verschuiving van ‘bezit’ naar ‘gebruik’ versnelt. ABN AMRO verwacht dat de opbrengsten van productverkoop teruglopen, terwijl leaseconstructies, betalen op basis van gebruik, output en aftersales services juist zullen bijdragen aan winstgevende groei. Dat heeft voor alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven gevolgen.

Leisure als circulaire proeftuin

Door zijn unieke positie – dichtbij de consument – is juist de vrijetijdssector in staat om de consument op sleeptouw te nemen naar een circulaire economie. De consument is op zoek naar waardevolle belevenissen en steeds minder naar bezit. Ondernemers moeten hierop met innovatieve en onderscheidende concepten inspelen. Zo zijn festivals kleine biotopen waar met nieuwe circulaire concepten kan worden geëxperimenteerd en het publiek via amusement vertrouwd kan raken met de praktische invulling hiervan. Verder wordt de consument steeds kritischer op de verspilling van grondstoffen. Veel bedrijven zetten daarom in op de verkorting van de levenscycli van producten. Hoe en in welke mate ondernemers op deze ontwikkelingen inspelen, verschilt afhankelijk van het segment waarin zij actief zijn.

Circulair ondernemen leidt tot hogere klantloyaliteit

Actief inspelen op de circulaire economie levert meer rendement op. Steeds meer leisure-bedrijven richten zich dan ook op het verkleinen van de CO2-footprint. “Aan de basis hiervan staat een helder inzicht in het energieverbruik, zodat je concrete doelen kunt stellen en de lat steeds hoger leggen. Dit leidt niet alleen tot innovatie, maar ook tot een hogere loyaliteit, nieuwe gasten en hogere opbrengsten”, zegt Stef Driessen, Sector Banker Leisure van ABN AMRO. “Nieuwe samenwerkingsvormen kunnen daarnaast een bijdrage leveren aan de overgang van ‘bezit’ naar ‘gebruik’. Steeds meer onderdelen zullen hierbij ‘as a service’ ingezet worden, ook om verspilling tegen te gaan. Hier is bijvoorbeeld voor hotels en vakantieparken veel te winnen. Als het gaat om aankleding en interieur zijn zaken als meubilair, tapijt en verlichting op het moment van vervanging vaak nog niet aan het eind van hun technische levensduur. Als de producent hiervan eigenaar blijft en zoveel mogelijk circulair produceert, kan de sector voor minder verspilling zorgen. ABN AMRO kijkt hoe zij haar klanten in de vrijetijdssector in staat kan stellen om de kansen van de circulaire economie te benutten.”

Het rapport treft u hier aan: Belevingseconomie-biedt-vrijetijdssector-circulaire-kansen.pdf (2 MB)