Agrarische Liquiditeitsmonitor brengt kasstroom in beeld

door: Pierre Berntsen

Ondernemers en belanghebbenden vragen zich regelmatig af: hoe staat de agrarische sector er financieel voor? Gaat het slechter of beter? In hoeverre zijn bedrijven in staat om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen? Om een actueel en representatief beeld te geven op deze vragen, ontwikkelden Wageningen Economic Research, het ministerie van Economische Zaken en ABN AMRO een liquiditeitsmonitor. De Liquiditeitsmonitor brengt op maandbasis de ontwikkeling van de rekening-courant van het agrarische bedrijf in beeld en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd. Dit geeft een helder beeld van de ontwikkeling van de kasstroom op agrarische bedrijven. Deze Liquiditeitsmonitor melkveehouderij komt nu voor de tweede maal uit. Binnenkort zullen we deze ook uitrollen naar andere agrarische sectoren.

Rekening-courantpositie melkveebedrijven stabiel

Melkveebedrijven stonden eind juni gemiddeld EUR 6.600 in het rood op hun rekening-courant. Dat is een verslechtering van EUR 1.110 ten opzichte van eind april, toen het saldo EUR 5.500 negatief was. Ofwel een verslechtering van zo’n EUR 11 per melkkoe. Er is in de maanden mei en juni meer afgelost en bovendien meer geïnvesteerd. Daarnaast liep de ontvangst van de betalingsrechten voor sommige bedrijven vertraging op. De hogere melkopbrengsten konden dit niet compenseren, waardoor het saldo op de rekening-courant licht afnam. Ten opzichte van eind juni vorig jaar is de saldopositie met 8.300 euro verbeterd. Het betreft een minimale wijziging ten opzichte van eerdere periode maar het bedrijfssaldo ligt sinds lange tijd weer boven het langjarig gemiddelde. De komende maanden trekt de melkprijs zeer waarschijnlijk nog wat aan maar worden ook kosten gemaakt voor voederwinning en aankoop ruwvoer voor de komende winterperiode. Dus veel bedrijven zullen nog  wel wat spanning op de rekening courant blijven voelen.

 

Bron: Wageningen Economic Research

 

Saldo op de lopende rekening stijgt afgelopen half jaar

De ontwikkeling van de stand op de lopende rekening is een resultante van bij- en afschrijvingen. Ook neveninkomsten en privéuitgaven zijn verwerkt. Aan het einde van eerste halfjaar van 2017 hadden melkveebedrijven gemiddeld een hoger saldo op de rekening-courant (lopende rekening) dan aan het eind van 2016. De onbalans tussen opbrengsten en uitgaven was vooral groot tussen mei en november 2016. Dit leidde tot een dieptepunt van het saldo van -27.000 euro in november 2016. Na deze periode is het saldo verbeterd. De directe uitgaven dalen immers in de winterperiode en in het eerste halfjaar van 2017 is er gemiddeld per bedrijf bijna 24.000 euro extra aan melkgeld (+16%) ontvangen ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Informatie delen is de kracht van de agrarische sector. Vanuit Big data kunnen trends en ontwikkelingen worden verklaard. Deze liquiditeitsmonitor, als publiek private samenwerking tussen Wageningen Economic Research en ABN AMRO, is mooi initiatief om verkregen inzichten beter te delen.

Er bestaan grote verschillen tussen melkveebedrijven op gebied van kasstroom. Inkomsten en uitgaven verschillen, maar ook de momenten waarop deze binnen het jaar vallen. Voor nadere informatie over deze verschillen en over de belangrijkste pijlers (melkprijs en saldo) onder de kasstroom verwijzen wij graag naar de publicatie op Agrimatie van Wageningen Economic Research