Visie op rente en euro – Gaat de ECB hints geven?

door: Nico Klene

Visie euro-dollarkoers aangepast: zwakkere USD

• De dollar verzwakt dit jaar meer dan we verwachtten

Onze rentevisie is niet gewijzigd:
• ECB gaat begin 2018 haar obligatieaankopen verlagen
• Pas daarna gaat zij de rente verhogen
• De lange rente zal dit en volgend jaar verder stijgen
• De driemaands-Euriborrente blijft in 2017 en 2018 negatief, maar wordt in 2018 wel iets minder negatief

2017-06-visie.pdf (151 KB)
Download

Nog geen wijziging beleid ECB – wel hints verwacht

De inflatiedruk in de eurozone is nog steeds gematigd. In mei daalde de inflatie weer flink: van 1,9% naar 1,4%. Ook de kerninflatie, die in april een stevige sprong had laten zien, ging omlaag – naar 0,9%. Per saldo is dit kerncijfer in het voorbije halfjaar nog nauwelijks gestegen.

Allerlei sentimentsindicatoren hebben dit jaar echter een duidelijke stijging laten zien en liggen op hoge niveaus. De inkoopmanagersindex (PMI) van de eurozone ligt nu bijna op een niveau waarbij de ECB in het verleden besloot om de rente te verhogen. Toch verwachten we niet dat de rente gauw omhoog gaat. De ECB heeft immers gezegd dat ze tot eind van het jaar doorgaat met het opkopen van obligaties en dat ze de rente pas gaat verhogen na beëindiging van het opkoop-programma. Dat doet de ECB vanwege de geringe inflatiedruk.

De toon van ECB-vertegenwoordigers lijkt echter iets te veranderen. Zo merkte de hoofdeconoom van de ECB, Peter Praet, op dat de economische groei steeds steviger wordt en een brede basis heeft. Het Bestuur van de Bank zou de situatie in juni opnieuw beoordelen, zo zei hij, en bekijken of de (opwaartse en neerwaartse) risico’s nu meer in evenwicht zijn. Heel voorzichtig lijkt de ECB de markt voor te bereiden op een wijziging van haar beleid. De Bank lijkt wat meer nadruk te leggen op de economische groei als een indicator van het toekomstige inflatieverloop, in plaats van eerst te wachten tot de (kern)inflatie daadwerkelijk omhoog gaat.

We verwachten dat de persconferentie volgende week wat meer aanwijzingen zal opleveren. ECB-president Draghi zal vermoedelijk zeggen dat de risico’s voor de groei nu meer in evenwicht zijn. Verder zal vermoedelijk in de persverklaring de expliciete passage worden geschrapt dat de rente zo nodig kan worden verlaagd of de kwantitatieve verruiming kan worden opgevoerd. Dat zou een aanpassing betekenen van de zogeheten ‘forward guidance’.
Maatregelen zal de ECB echter nog niet aankondigen. Dat gaat vermoedelijk in september gebeuren. We gaan ervan uit dat het geleidelijk terugschroeven van de obligatieaankopen pas begin 2018 van start gaat.

Lange rente gaat weer omhoog na pas op de plaats

De tienjaarsrente is in mei per saldo een fractie gedaald. In de komende kwartalen zal de rente weer wat stijgen. Dit ondanks de obligatieaankopen van de ECB en de weer gedaalde kerninflatie, die de rente drukken. De (verwachte) rentestijging in de VS en de economische groei zullen de lange rente in de eurozone echter doen oplopen. Bovendien gaan de markten er later dit jaar op rekenen dat de ECB de obligatieaankopen begin 2018 zal terugschroeven.

Geleidelijke verzwakking van dollar houdt aan

De dollar is de voorbije maanden langzaam maar gestaag zwakker geworden. Dat had onder meer te maken met matige cijfers voor de Amerikaanse economie en de negatieve publiciteit rond de regering Trump. De macrocijfers voor de eurozone zijn juist vrij sterk, terwijl de politieke risico’s (voorlopig?) zijn afgenomen door de verkiezingsuitslagen in Nederland en Frankrijk. Dat maakte de euro sterker. Half mei kwam de euro al boven onze eindejaarsprognose uit.

We denken dat de euro verder zal stijgen ten opzichte van de dollar. De twee voor dit jaar verwachte renteverhogingen in de VS zijn al grotendeels ingecalculeerd en zullen niet meer veel effect hebben op de wisselkoers. Maar de beleids-aanpassing door de ECB zal waarschijnlijk de euro ondersteunen. We hebben onze prognose voor eind dit jaar aangepast van USD 1,10 naar 1,15 per euro.