Verzadigde beveiligingsmarkt zoekt groeimogelijkheden

door: Kasper Buiting

De beveiligingsbranche heeft te maken met een beperkte omzetgroei. Ook in de nabije toekomst blijven omzet en werkgelegenheid onder druk staan door zowel structurele als conjuncturele factoren. Afnemende volumes en nieuwe technologieën nopen de branche tot aanpassingen.

 

branche-update-beveiliging-juni-2017.pdf (432 KB)
Download

 

Nergens in Europa is de beveiligingsbranche zo groot als in Nederland. De laatste jaren is de groei echter vrijwel tot stilstand gekomen, terwijl de rest van de zakelijke dienstverlening floreert bij de sterk presterende Nederlandse economie. Naast de achterblijvende omzetgroei zien we nog andere opvallende ontwikkelingen. Zo staat de winstgevendheid in de branche onder druk, daalt de werkgelegenheid en stijgen de prijzen van beveiligingsdiensten sneller dan gemiddeld in de zakelijke dienstverlening.

Een mix van meerdere oorzaken lijkt ten grondslag te liggen aan deze ontwikkelingen:

  • Doordat de branche al zo groot is in Nederland, zijn de verdere groeimogelijkheden beperkt
  • De hoeveelheid winkel-en kantooroppervlak is gekrompen en daarmee ook de hoeveelheid te beveiligen oppervlak.
  • Door toepassing van nieuwe technologieen is bewaking op afstand en flexibeler bewaking mogelijk geworden. Dit heeft een combinatie van volumedaling en prijsstijging tot gevolg.

Voor bedrijven in de beveiligingsbranche bestaan er zeker kansen door bijvoorbeeld in te spelen op nieuwe technologieën of het bieden van facilitaire totaalpakketten.