Op duurzaamheid kun je bouwen

door: Madeline Buijs , Hans van Cleef

Hoe iedereen een ‘steentje’ kan bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving

De komende jaren zal de energiehuishouding van Nederland zeer sterk veranderen. Dit heeft grote gevolgen voor de gebouwde omgeving en de verduurzaming daarvan. De vraag naar energie in de gebouwde omgeving vloeit voort uit de vraag naar elektriciteit en de vraag naar warmte. Elektriciteit wordt nu nog opgewekt door fossiele energiebronnen maar zal steeds meer vervangen moeten worden door hernieuwbare oplossingen. Verder zal de gemiddelde Europeaan aanzienlijk efficiënter met zijn energieverbruik moeten omgaan dan enkele jaren geleden. Ook zullen vormen van energieverbruik op termijn overschakelen naar hernieuwbaar. Zo zullen we in de meeste gevallen niet meer stoken en koken op gas, maar zal dit grotendeels vervangen zijn door elektriciteit en geothermie.

Tot op heden is het gasverbruik in Nederland stabiel tussen de 40 en 50 miljard kubieke meter per jaar. Hiervan komt ongeveer de helft voor de rekening van de gebouwde omgeving. 98% van de Nederlanders is aangesloten op het gasnet. Vergeleken met de gasvraag van andere Europese landen is dit naast Luxemburg het hoogst per hoofd van de bevolking. Daarmee wordt het loskoppelen van de gebouwde omgeving van het gasnet nog een flinke uitdaging. Als gevolg van het Klimaatakkoord en de ambitie om de Nederlandse energiemix voor 80-95% te verduurzamen voor 2050 liggen er meer grote uitdagingen in het verschiet. Uitdagingen die onzekerheid veroorzaken voor energiebedrijven, netbeheerders, maar zeker ook voor de consument. Een derde van die consumptie van energie komt voor rekening van de gebouwde omgeving. Een versnelling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving is hierdoor van cruciaal belang.

In deze publicatie willen we de uitdagingen bij het energieneutraal maken van woningen en kantoren in kaart brengen. De ontwikkeling staat niet helemaal stil, want inmiddels zijn hierover voor kantoren en sociale huurwoningen afspraken zijn gemaakt. Dit geldt echter nog niet voor koopwoningen. Uitgangspunt in deze publicatie is de huidige situatie. Wat is het energieverbruik van woningen en kantoren, welke initiatieven zijn er al en welke eisen worden er vanuit wetgeving gesteld? Daarnaast schetsen we een toekomstbeeld en geven we aan wat volgens ons nodig is om de verduurzaming tot een succes te maken.

De volledige publicatie is hier te downloaden:

Op-duurzaamheid-kun-je-bouwen-juni-2017.pdf (2 MB)
Download

De ontwikkelingen op het gebied van de verduurzaming van de gebouwde omgeving zijn ook samengevat in een infographic:

Infographic-verduurzaming-van-de-gebouwde-omgeving.pdf (698 KB)
Download