FX Weekly – Minder verruimingsgezind

door: Georgette Boele

  • De Fed wijzigt het tempo van mogelijke renteverhogingen niet …
  • …dit zorgt voor herstel van de Amerikaanse dollar
  • Drie van de acht beleidsmakers van de Bank of England stemden voor een renteverhoging. Dit gaf het pond een duwtje in de rug
  • Als de economische groei zich over meer sectoren verspreidt in Canada zal het monetaire beleid minder verruimend worden
170616-FX-Weekly.pdf (59 KB)
Download

Verkrappingsgezinde Fed…

De belangrijkste ontwikkeling deze week was dat drie van de grootste centrale banken minder verruimingsgezind waren dan verwacht. De Amerikaanse centrale bank (Fed) verhoogde de rente met 25 bp, zoals verwacht. De Fed gaf echter aan dat de rente naar verwachting dit jaar nog een keer met 25 bp zal worden verhoogd en dat volgend jaar nog drie renteverhogingen van elk 25bp volgen. Financiële markten hadden hun verwachtingen over deze renteverhogingen naar beneden bijgesteld omdat de inflatiecijfers opnieuw (derde maand op rij) lager waren dan verwacht en ook omdat detailhandelsverkopen tegenvielen. Een meer verkrappingsgezinde Fed kwam dus als een verrassing. Als gevolg hiervan herstelde de Amerikaanse dollar; vóór het Fed-besluit lag de dollar juist zwaar onder druk. EUR/USD is inmiddels richting 1,1150 gezakt. Voor ons komen de winstnemingen in EUR/USD niet als een verrassing. EUR/USD is in een korte tijd snel ophoog gegaan en speculatieve posities zijn aanzienlijk toegenomen. Het deels sluiten van deze posities kan EUR/USD op korte termijn tijdelijk onder druk houden. Wij blijven van mening dat de dollar later in het jaar weer zal verzwakken. Onze eindejaarsprognose is 1,15 voor EUR/USD.

…en ook de Bank of England

Gisteren nam de Bank of England besluiten over haar monetair beleid. De uitkomst was dat de beleidsrente blijft staan op 0,25%, dat de voorraad aangekochte staatsobligaties blijft staan op GBP 435 miljard en de voorraad non-financial investment grade bedrijfsobligatieaankopen op GBP 10 miljard. De stemming was 5-3 in het voordeel van voorstanders van ongewijzigd monetair beleid. Drie beleidsmakers stemden er echter voor om de beleidsrente met 25 bp te verhogen. Daarnaast werd aangegeven dat de overcapaciteit in de economie afneemt waardoor beleidsmakers minder tolerant zijn voor inflatie boven de doelstelling. Als gevolg hiervan kreeg het pond een duwtje in de rug. Wij denken dat de Bank of England haar monetaire beleid in de komende anderhalf jaar niet wijzigt. Dit komt doordat consumenten nu te maken hebben met een flinke daling in hun reële inkomen (hogere inflatie maar geen stijging van de lonen) en de onzekerheid over Brexit. Wij handhaven onze eindejaarsprognoses van 1,30 in GBP/USD en 0,88 in EUR/GBP.

Ook de Bank of Canada klonk minder verruimingsgezind

Eerder in de week verraste een beleidsmaker van de Bank of Canada met commentaar dat duidde op verkrapping. Het kwam er in het kort op neer dat als de economische groei zich over meerdere sectoren zal verspreiden het monetaire beleid minder verruimend wordt. Hierdoor steeg de Canadese dollar aanzienlijk. De laatste weken zijn beleggers heel negatief geweest over deze munt. Dit vertaalde zich in een recordaantal aan net-short posities in de futures markt. We denken dat de Canadese dollar verder kan stijgen als de olieprijs in lijn met onze verwachting richting USD 60 per barrel stijgt en de Amerikaanse dollar weer wat onder druk komt. Onze eindejaarsprognoses voor USD/CAD voor 2017 en 2018 zijn 1,32 en 1,24.