Alles van Waarde: Circulariteit door sectoren heen

door: Sander van Wijk

Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten duizenden kleine en grote bedrijven omschakelen naar een nieuw businessmodel. We ondersteunen bedrijven die de stap naar een circulair businessmodel maken met nieuwe financieringsmodellen. Deze financieringsmodellen vormen een onderdeel van onze ambitie om in 2020 vanuit minimaal honderd deals één miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen te hebben gefinancierd waarmee één miljoen ton CO2 uitstoot wordt bespaard.

De nieuwe verdienmodellen die uit de circulaire economie voortkomen, zorgen voor grote verschuivingen in verschillende sectoren. De economische betekenis van de zakelijke dienstverlening en IT groeit explosief, terwijl die van tastbare activa geleidelijk kleiner wordt. Dit zorgt er ook voor dat een verschuiving van ‘bezit’ naar ‘gebruik’ op gang komt. Dat heeft voor alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven gevolgen. Het rapport beschrijft per sector wat de kansen zijn in een circulaire omgeving. In de komende weken komen in totaal 12 sectoren aan bod.

Verschuiving naar ketenfinanciering

We verwachten dat de opbrengsten van productverkoop teruglopen, terwijl leaseconstructies, betalen op basis van gebruik, output en aftersales services juist zullen bijdragen aan winstgevende groei. Dit vraagt om een andere visie op financieringsmodellen. We financieren nu veelal op zichzelf staande bedrijven, maar verwacht in de toekomst een verschuiving naar ketenfinancieringen. Dit wordt gedreven door de circulaire economie.

 

Circulaire bedrijfsmodellen vragen om nieuwe financieringsmogelijkheden

Hierbij is het noodzakelijk goed inzicht te hebben in verdienmodellen van bedrijven en de financiële prestaties in de keten: van grondstoffenleverancier tot de eindgebruiker. Het bedrijfsleven en de financiële sector kunnen elkaar versterken door kennis en kunde te delen. Om het doel van een circulaire economie te bereiken, is een inventieve mindset nodig. We willen hier een voortrekkersrol in spelen. We kijken welke financieringsmogelijkheden werken door inzichten in circulaire bedrijfsmodellen te combineren met onze kennis van financiële oplossingen en risicobeheer. Op die manier kunnen we onze klanten in staat stellen de komende jaren met hun bedrijf de kansen van de circulaire economie te benutten.

Nederland koploper in de circulaire economie

Met een wereldbevolking die in 2050 naar schatting uit 9,5 miljard mensen zal bestaan neemt de vraag naar goederen in alle delen van de wereld snel toe. Met het huidige consumptiepatroon komen de grenzen van wat de planeet aankan in zicht. De transitie naar een circulaire economie is dan ook cruciaal. Hoewel Nederland wereldwijd koploper is met het recyclen van afval en ook op andere terreinen duurzame winst wordt geboekt, is dit volgens ons nog niet voldoende. Zo staat het upcyclen van grondstoffen nog in de kinderschoenen en is de voedselverspilling relatief hoog: 38 procent van het voedsel voor menselijke consumptie wordt weggegooid of gebruikt voor veevoer. En doordat Nederlanders steeds meer consumentenartikelen bezitten, is de grondstoffenvoetafdruk per inwoner toegenomen: van 13,1 ton in 2004 naar 13,7 ton in 2014.

Over ons rapport

In de komende weken zullen we de impact van de circulaire economie op de verschillende sectoren behandelen. De basis voor onze inventarisatie per sector is onze schijf van vijf circulaire verdienmodellen. Wil je onze visie op de circulaire economie lezen, weten uit welke verdienmodellen de ‘schijf van vijf’ bestaat, en onze kijk op het financieren van de circulaire economie weten? Lees dan onderstaand rapport. In de komende weken zullen we deze verrijken met alle inzichten uit twaalf verschillende sectoren.

ABN AMRO Rapport Alles van Waarde (2 MB)
Download