Kopermarkt vindt zijn balans

door: Casper Burgering

De laatste tijd staan veel grondstofmarkten weer in de belangstelling. De prijs van olie, ijzererts en koper hebben sinds de start van het tweede kwartaal allemaal terrein verloren en dat trekt altijd genoeg aandacht. We zagen onder meer dat – sinds 1 april – de ijzerertsprijs bijna 25% verloor en de olieprijs circa 6%. De koperprijs zat gedurende de eerste drie maanden van het jaar nog in een opwaartse trend, maar met de komst van het tweede kwartaal is ook hier het beeld gekanteld. Na 1 april verloor de koperprijs ongeveer 5% van zijn waarde. Een andere opvallende gelijkenis: op 8 mei bereikte deze drie grondstoffen tegelijkertijd hun dieptepunt. Nog niet eerder hadden de prijzen zo laag gestaan in 2017. Maar dat is waar de gelijkenis eindigt. Want de fundamentele basis – volgens mij de meest relevante prijsbepaler – verschilt sterk tussen de grondstoffen. De ijzererts- en oliemarkt hebben te maken met overaanbod en dat is mede de oorzaak van de druk op de prijzen. Dit ligt iets anders op de kopermarkt, want daar hebben we de komende twee jaar nog te maken met tekorten en dat heeft doorgaans een prijsopdrijvend effect. De tekorten zijn echter marginaal. Over de periode 2017 tot en met 2019 is de verwachting dat het tekort uitkomt op gemiddeld 0,2% van de totale consumptie. Daarmee kunnen we stellen dat de kopermarkt de komende jaren nagenoeg in balans is. Dat klinkt mooi, maar er zijn natuurlijk nog voldoende zwarte zwanen die de koperprijs kunnen beïnvloeden.

Short term pain, long term gain

Afhankelijk van de positie in de keten kan een dalende koperprijs goed of slecht uitpakken. Het is minder goed nieuws voor metaalhandelaren die in een eerder stadium tegen een hogere prijs voorraden hebben ingekocht. Bij langdurig lagere prijzen kan dat op den duur financieel gaan knellen. Voor inkopers van metaal – die het metaal inkopen voor verdere be- en verwerkingen – kunnen de lagere prijzen juist positief uitwerken, want het drukt de inkoopkosten. Maar dan blijft natuurlijk de grote vraag: wanneer is het juiste moment van inkopen? Dat is een complexe aangelegenheid, want er zijn wel meer dan 25 variabelen die de richting van de koperprijs kunnen beïnvloeden. De ene keer zijn dat slechte (of goede) macro-cijfers uit China en de andere keer is het de volatiliteit van de dollar. Maar met meer regelmaat zijn het de fundamentele trends in vraag en aanbod die de richting van de prijs positief of negatief bepalen. Goede vooruitzichten voor de vraag naar koper? Dan neemt de prijs een vlucht. Maar tegenvallende autoverkopen in de VS en een lagere inkoopmanagersindex in China drukken de prijzen vervolgens. Ook op capaciteitsbeperkingen, operationele moeilijkheden bij mijnen of andere ongeplande verstoringen in het aanbod zal de prijs sterk reageren. Kortom, de korte termijn bewegingen in de prijs kunnen hevig zijn, maar de lange termijn prijsvisie kan dan nog stand houden.

Dus wij houden onze lange termijn prijsverwachting voor koper zoals die is, ook met de recente uitwassen en neerwaartse prijsbewegingen in gedachte. Onze opvatting is dat koperprijs de onderliggende fundamentele trends niet zal negeren. Die zijn nu gunstig en daarom denken wij dat de koperprijs gedurende het jaar zal herstellen, alhoewel het tempo relatief laag zal liggen.

Deze column staat ook in het vakblad Vraag & Aanbod