Iets minder groei Nederlandse economie in eerste kwartaal 2017

door: Nico Klene

In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de Nederlandse economie wat minder sterk dan in de voorgaande kwartalen. Het bruto binnenlands product (BBP) steeg met iets meer dan 0,4% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (k-o-k) – volgens voorlopige cijfers van het CBS. Dat was wat minder dan in het voorgaande kwartaal en ook iets minder dan we hadden verwacht. Het cijfer was vrijwel gelijk aan de gemiddelde groei in de eurozone.

Sterke stijging van investeringen en uitvoer

De BBP-groei kwam in het eerste kwartaal vooral van de investeringen en in de tweede plaats van de uitvoer. Opnieuw namen de woninginvesteringen flink toe – wat meer zelfs dan in het voorgaande kwartaal. Maar na twee magere kwartalen zijn nu ook de bedrijfsinvesteringen weer stevig gestegen (met ca. 7% k-o-k), vooral door een explosieve stijging van de investeringen in vervoermiddelen.
Opmerkelijk is dat de consumptie van gezinnen licht is afgenomen. In de twee voorgaande kwartalen was de consumptie nog stevig toegenomen. Verder daalden de voorraden en steeg de invoer meer dan de uitvoer. Ook dat droeg bij aan de lagere kwartaalgroei. Alleen al de lagere voorraden lijken de groei van het BBP met 0,3 tot 0,4%-punt te hebben gedrukt (volgens de voorlopige, nog onvolledige cijfers).

Economie nog steeds op koers voor bijna 2½% groei in 2017

De vooruitzichten voor de Nederlandse economie blijven gunstig. Diverse sentimentsindicatoren zijn in de loop van het eerste kwartaal en in de maand april verder verbeterd. Ze liggen inmiddels op niveaus die we zes tot negen jaar geleden voor het laatst hebben gezien. Het wijst erop dat de Nederlandse economie in het begin van het huidige kwartaal nog flink groeide. We handhaven onze groeiprognose van bijna 2½% voor dit jaar.