Hoe het logistieke landschap gaat veranderen…..

door: Bart Banning

De nieuwe versie van de Top 100 Logistiek Dienstverleners is uit. Ieder jaar toch weer een momentje. De ‘usual suspects’ komen voorbij, dit keer door de redactie van Logistiek.nl in een verfrissend nieuw jasje gestoken. Het geeft inzicht in stijgers, dalers, met hier en daar een nieuwe speler.

Ook dit keer geen schokkende bewegingen. Ik ben het eens met de opmerking  in de analyse door Kees Verweij: “onder de oppervlakte van het rustige vaarwater van Logistiek Nederland broeit het”. De meeste beweging is de komende jaren te verwachten vanaf plaats 11. En misschien wel vanuit bedrijven die nog helemaal niet op deze lijst voorkomen, maar wel impact gaan hebben.

Wat is een topbedrijf?

Wat bepaalt of een bedrijf nu wel of niet tot de logistieke top behoort? Natuurlijk, schaalomvang is prettig in een sector die traditioneel de focus heeft op volumestromen en zich richt op een hoge efficiency. En opschalen is  ook nodig om investeringen op gebied van procesefficiency, IT, en HR  vanuit een bedrijfseconomische business case te kunnen opbrengen. Echter, anno 2017 zijn toegevoegde waarde, flexibiliteit, bereidheid tot samenwerken, en hoger opgeleid personeel mede bepalend voor een gezonde toekomst van een bedrijf. Een expediteur in een niche-markt kan zeer waardevol zijn. Gespecialiseerde bedrijven leveren toegevoegde waarde, hebben een gunstig groeiperspectief, en zijn gericht op innovatie. Wellicht waardevoller dan een transportbedrijf dat zich met 100 trucks in een commodity-markt begeeft? Kortom, wat is een topbedrijf, zegt u het maar.

Dieper inzicht in het huidige logistiek landschap

Vooropgesteld, ik heb respect voor de wijze waarop de lijst jaarlijks met zorgvuldigheid wordt vastgesteld. De norm “het aantal vaste banen in Nederland” weerspiegelt het aanzienlijke belang van de sector voor de Nederlandse werkgelegenheid. Echter, tijden veranderen. De beroepsbevolking van Nederland anno 2017 bestaat uit een groeiende groep mensen zonder vast contract. Hiermee loopt Nederland voorop binnen Europa.

Daarnaast is de toegevoegde waarde, en dus de toekomstige waardering  van een bedrijf in de logistieke sector steeds sterker afhankelijk van andere factoren. Ik doel op productiviteit, digitalisering, (internationale) netwerk, (verander)cultuur. En de basis, de strategische visie van het management.

Naar mijn overtuiging zal het logistieke landschap snel gaan veranderen. Dit vraagt om een dieper inzicht in het huidige spelersveld, als aanvulling op de jaarlijkse Logistieke Top 100. Bijvoorbeeld een logistieke top 10 per deelsegment, gebaseerd op factoren die kenmerkend zijn voor de kracht van juist dát type logistiek bedrijf. Of een top 10 met meest belovende start-ups.

Overigens is door Logistiek.nl al een start al gemaakt met inventarisatie van het aantal flex medewerkers, of de belangrijkste e-fulfilmentspelers in NL. En ook bij de verkiezing van de logistiek hotspot 2017 door te segmenteren op drie nieuwe hotspot-categorieën.

Logistieke landschap gaat veranderen

  1. veranderend bedrijfsprofiel

In mijn persoonlijke visie gaat het landschap wel degelijk veranderen. Ik denk bijvoorbeeld aan versterking van logistieke clusters; bedrijven die zich specialiseren in een niche-segment rondom sectorclusters. Ik zie een tweede tendens; logistieke bedrijven worden ‘asset-light’ op gebied van transportmiddelen en warehouse-capaciteit. En juist ‘asset-heavy’ op het gebied van kennis, IT en data-toepassing. Hierbij gebruik makend van een flexibele schil (ingevuld door transportbedrijven) die hen in staat stelt snel in te spelen op de veranderende logistieke capaciteitsbehoefte van hun klanten.

Bijkomend aspect is dat we hiermee de druk vanuit buitenlandse partijen verlagen. Immers, er is een keerzijde van de Nederlandse internationale logistieke toppositie. De grotere Nederlandse logistieke bedrijven zijn in beeld bij buitenlandse vakbroeders die via overnames op een snelle manier voet aan de grond krijgen in ‘ons mooie’ Nederland.

  1. familiebedrijven: niet ‘wie’ gaat opvolgen, maar ‘wat’ gaan zij overnemen

Na de grote koop- en verkooptransacties van het afgelopen jaar is het de komende periode de beurt aan middelgrote bedrijfsovernames. Bedrijfsresultaten zijn verbeterd, maar het echte ondernemerschap wordt anno 2017 blijvend op de proef gesteld. Er moeten keuzes gemaakt worden. De verwachting is dat kopende bedrijven vaker op overnamepad gaan omdat ze, én over liquide middelen beschikken, én krachten willen bundelen om verder te kunnen komen. Verreweg de meeste bedrijven in de Top 100 zijn familiebedrijven. Bij een flink aandeel van deze bedrijven is opvolging de komende jaren een belangrijk thema. Een zorgvuldige besluitvorming duurt vaak een paar jaar. Inmiddels weten we hoe, en met welke snelheid omstandigheden kunnen wijzigen. Belangrijkste vraag is niet langer wie het bedrijf gaat overnemen en wanneer, maar wat er tegen die tijd is over te nemen. Het gaat om de toekomstbestendigheid van het bedrijf, de waarde om te kunnen ondernemen. Zoals Deloitte zijn ‘Best Managed Companies’ heeft en het FD de Gazellen award, is er wellicht plek voor “het beste logistieke familiebedrijf”.

  1. start ups zien kansen die anderen laten liggen

De dynamiek waar (alle) ondernemers mee te maken hebben is fors. De impact van technologie en IT zet bestaande verdienmodellen in de logistieke sector op scherp. Start ups verschijnen op de markt en zetten de sector aan tot innovatie. Kansrijke bedrijven ontwikkelen zich vanuit visie door daadkracht en co-creatie met andere expertises. Zij vallen op door vernieuwing en vasthoudendheid. PicNic is bewust klein begonnen, groeit nu snel en weet investeerders te interesseren voor realisatie van hun ambities. En ook Coolblue valt op. Gestart vanuit een visie op klantwaardering, “alles voor een glimlach”. En herkennen het belang van een optimale logistieke bediening die daarbij hoort.

Deelplatforms als Quicargo gaan de sector helpen de “waste” te beperken. Belangrijk is de wetenschap dat we, gezien de ambities op Co2-reductie, echt slimmer moeten én kunnen worden. Dergelijke start ups zijn nu nog kleinschalig, maar met grote toekomstige waarde, geholpen door de potentie die de koppeling van technologie en data heeft.

Grote bedrijven nemen start-ups inmiddels  serieus. Er is een mental shift gaande. Waar in het verleden de grote bedrijven de buitenwereld wilden laten geloven veel te doen aan innovatie (critici spraken over “corporate innovation theater”) is deze houding definitief veranderd. Vele bedrijven uit de Fortune500 zijn nu oprecht geïnteresseerd in dit soort nieuwe bedrijven, investeren fors in samenwerking, participeren in nieuwe technologie via innovation funds. Welke inzichten hebben we in dit soort start-ups. Tijd voor een logistieke start-up top 10?

Logistieke Top 2018: aanvullende differentiatie geeft een toekomstvisie.

Versta me goed; deze blog is geen kritische noot op de intentie van de bestaande Logistiek Top 100, die zorgvuldig is samengesteld door Buck Consultants International en Logistiek.nl. Ruim 14.000 views betekent dat het voorziet in een grote behoefte.

Om een vooruitblik te kunnen geven op het veranderende landschap denk ik dat het overzicht van de logistieke topbedrijven in Nederland een bredere focus verdient. In deze tijd zijn vele bedrijven opnieuw op zoek naar hun onderscheidend vermogen. Het zou  mooi zijn de scope, als aanvulling op de Logistieke Top 100, voor 2018 uit te breiden met de Top 10 bedrijven op thema’s als ‘meest innovatieve spelers’, ‘snelste groeiers’, ‘meest duurzame logistieke bedrijven’, of ‘meest veelbelovende logistieke start ups’.